جمعه 07 مهر 1402 - 29 Sep 2023
سردار آزمون
کد خبر: 40394

استوری سردار آزمون برای وریا غفوری | سردار برای وریا سنگ تموم گذاشت

سزدار آزمون بازیکن فوتبال به دنبال خداحافظی وریا غفوری استوری منتشر کرد.