شنبه 01 مهر 1402 - 23 Sep 2023
معما
کد خبر: 30682

معما؛ کدامیک از این افراد زندانی فراری است؟

در این تصویر یکی از افراد زندانی فراری است. آیا می توانید او را تشخیص دهید؟

در این تصویر یکی از افراد زندانی فراری است. آیا می توانید او را تشخیص دهید؟

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است زندانی فراری را پیدا کنید؟

 

معما

فقط کافی است به جای دستبند روی مچ دست های پلیس نما نگاه کنید


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/4jedpl