چگونه حساب بانکی باز کنیم
  • حساب بانکی | افتتاح حساب

    به تازگی اخباری مبنی بر شرایط عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب مبنی بر دریافت اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال علاوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی مطرح می‌شود.

۱ |