نتایج جستجو :

  • شهاب حسینی که این روزها با کاراکتر "قباد" در "شهرزاد" ایفای نقش می کند از رازهای زندگی اش از دوران کودکی تا عاشق شدن به همسرش پر یچهر…