شنبه 30 تیر 1403 - 20 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1400/03/31 03:42
کد خبر: 16430

خبر خوش واریزی برای بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص واریز حقوق بازنشستگان اعلام کرد: تا عصر امروز (۳۱خردادماه) حقوق بازنشستگی به صورت کامل به حساب بیش از یک‌ونیم میلیون نفر ذینفع این صندوق واریز خواهد شد.