سه‌شنبه 04 مهر 1402 - 26 Sep 2023
تحقق توسعه پایدار نیازمند دو عنصر دارایی و دانایی است؛
کد خبر: 26817

ادیب: منطقی سازی تعرفه‌های تلفن ثابت، اقدامی ضروری است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، معتقد است: در شرایطی که رکود قابل توجهی در صنعت مخابرات کشور حاکم است، منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت یک اقدام ضروری است که می تواند منجر به نجات و احیاء زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، اشتغال در این صنعت استراتژیک، رضایت کارکنان شرکت مخابرات ایران و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مردم شود.

داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو پیرامون موضوع اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، گفت: این یک واقعیت است که برای رشد، توسعه و موفقیت هر مجموعه اقتصادی در هر ساختار و با هر ماموریتی، نیازمند دو عنصر دارایی و دانایی هستیم که بدون این عناصر، تحقق توسعه از نوع پایدار را نمی توانیم تجربه کنیم.

شرکت مخابرات ضعیف از نظر مالی، منجر به صنعت مخابراتی ضعیف نیز خواهد شد

وی ادامه داد: این موضوع در خصوص شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز صادق است. شکل دارایی در این رویکرد مبین این موضوع است که شرکت مخابرات ضعیف از نظر مالی، منجر به صنعت مخابراتی ضعیف نیز خواهد شد.

توقف توسعه زیرساخت‌های مخابراتی به معنی توقف تحقیقات و تولید در بخش خصوصی است

وی ادامه داد: بخش اعظم محصولات مخابراتی در کشور و به ویژه محصولات زیرساختی مخابراتی در حوزه ثابت، توسط شرکت مخابرات ایران مورد استفاده قرار می گیرد و طبیعی است که برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی نیز بر اساس این نیازمندی‌ها شکل گرفته و عملیاتی می شود، به عبارتی توقف توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه مخابرات کشور به معنی توقف واحدهای تحقیقاتی و تولیدی بخش خصوصی بوده و تداوم این امر بدان معناست که بر خلاف چشم انداز شرکت مخابرات ایران، خدمات مخابراتی به‌روز و جدید کمتری نیز در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت و در نهایت تمامی ذینفعان این حوزه متضرر خواهند شد.

منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت یک اقدام ضروری است

ادیب در ادامه اظهار کرد: اصلاح تعرفه های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران اگرچه رکن اصلی رشد و توسعه مخابرات نیست، ولیکن برای برون رفت از وضعیت موجود، رضایت مقطعی مشترکان، کارکنان و تامین کنندگان داخلی تجهیزات داخلی می تواند موثر باشد و به نظر می رسد که در این شرایط که رکود قابل توجهی در صنعت مخابرات کشور حاکم است، منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت یک اقدام ضروری است که می تواند منجر به نجات و احیاء زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، اشتغال در این صنعت استراتژیک، رضایت کارکنان شرکت مخابرات ایران و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مردم شود.

منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت یک اقدام ضروری است که می تواند منجر به نجات و احیاء زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، اشتغال در این صنعت استراتژیک، رضایت کارکنان شرکت مخابرات ایران و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مردم شود.

نیازمند یک پارادایم جدید در حوزه تجاری سازی فناوری های نوین مبتنی بر سرویس های ارزش افزوده در شرکت مخابرات هستیم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: دارایی می تواند موجب تقویت بنیه مالی مخابرات ایران، رضایت ذینفعان و حفط و نگهداری وضعیت موجود باشد، ولیکن از منظر عنصر دوم این رویکرد که همان عنصر دانایی است، در شرکت مخابرات ایران، نیازمند یک پارادایم جدید در حوزه تجاری سازی فناوری های نوین مبتنی بر سرویس های ارزش افزوده هستیم که در این راستا، افزایش توان قدرت تجزیه ‌و تحلیل در ابعاد مختلف کسب‌ وکار، حرکت به ‌سوی یکپارچه‌سازی خدمات مخابراتی، جمع ­آوری دیتا، انتقال دیتاهای ارزشمند از طریق شبکه‌های ارتباطی جهت کسب و کارهای جدید، جزو سازو کارهایی است که شرکت مخابرات ایران برای بقای خود در طولانی مدت باید در برنامه کاری خود قراردهد.

در شرکت مخابرات ایران، نیازمند یک پارادایم جدید در حوزه تجاری سازی فناوری های نوین مبتنی بر سرویس های ارزش افزوده هستیم که در این راستا، افزایش توان قدرت تجزیه ‌و تحلیل در ابعاد مختلف کسب‌ وکار، حرکت به ‌سوی یکپارچه‌سازی خدمات مخابراتی، جمع ­آوری دیتا، انتقال دیتاهای ارزشمند از طریق شبکه‌های ارتباطی جهت کسب و کارهای جدید، جزو سازو کارهاست.

به گفته وزیر ارتباطات، در ده سال گذشته در لایه تجمیع اتفاق ویژه‌ای را شاهد نبوده‌ایم

ادیب پیرامون دیگر سوالی مبنی بر اینکه این اصلاح تعرفه چه نقشی در وابستگی اپراتورها، پهنای باند، پایداری درآمد و توسعه و نگهداری آن، شبکه انتقال و ارائه خدمات بهتر توسط شرکت مخابرات ایران ایفا خواهد کرد؟ گفت: همان طور که وزیر ارتباطات در نشست با تشکل های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مورخ هفتم شهریور برگزار شد، مطرح کرد که در ده سال گذشته در لایه تجمیع اتفاق ویژه‌ای را شاهد نبوده‌ایم و در این لایه شرکت مخابرات ایران، معترف به این مسئله است که در برخی از استان‌ها، وضعیت به مرز بحران رسیده است و در سال‌های گذشته در هیچ بخشی علی الخصوص لایه تجمیع به غیر از دو سه استان، سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده است.

شرکت مخابرات ایران، معترف به این مسئله است که در برخی از استان‌ها، وضعیت به مرز بحران رسیده است و در سال‌های گذشته در هیچ بخشی علی الخصوص لایه تجمیع به غیر از دو سه استان، سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده است.

بخش عمده‌ای از مشکلات و عدم توسعه خدمات در شبکه مخابرات، نشات گرفته از بحران مالی شرکت مخابرات است

ادیب تاکید کرد: همچنین وزیر ارتباطات پیش تر در خصوص شبکه ملی اطلاعات عنوان نموده اند که بال اول شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن در سراسر کشور است و بال دوم آن نیز مجموعه‌ای از خدمات کاربردی می باشد که کار و زندگی مردم را تسهیل خواهد کرد، می‌توان چنین استنباط کرد که جدای از اختلافاتی که در بدنه مدیریتی بخش هایی از مخابرات وجود دارد، بخشی عمده از این مشکلات و عدم توسعه خدمات در شبکه مخابرات کشور نشات گرفته از بحران مالی این شرکت است و همان طور که در سوال پیشین توضیح داده شد، بخشی از آن با افزایش تعرفه و بخشی دیگر با اتخاذ رویکردهای جدید کسب و کار و مدل‌های جدید تجاری سازی می‌تواند مرتفع گردد.

بخشی عمده از مشکلات و عدم توسعه خدمات در شبکه مخابرات کشور نشات گرفته از بحران مالی این شرکت است که بخشی از آن با افزایش تعرفه و بخشی دیگر با اتخاذ رویکردهای جدید کسب و کار و مدل‌های جدید تجاری سازی می‌تواند مرتفع شود.

اصلاح تعرفه و پایداری درآمد، پیش نیاز توسعه و ارائه خدمات بهتر توسط شرکت مخابرات ایران است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، افزود: اصلاح تعرفه و پایداری درآمد، پیش نیاز توسعه و ارائه خدمات بهتر توسط شرکت مخابرات ایران است که در صورت تحقق آن، رویکرد دوم که استفاده بهینه و کارآمد از فناوری های جدید و فرصت‌ساز و تغییر نگاه شرکت مخابرات ایران به شرکای استراتژیک خود می باشد، می تواند راه علاج شرکت مخابرات ایران و در کنار آن صنعت مخابرات که در حال نابود شدن است، باشد.

 

سیتنا


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3qa5np