جمعه 25 خرداد 1403 - 14 Jun 2024
تاریخ انتشار: 1401/11/19 05:00
یارانه | یارانه آرد و نان | یارانه بهمن ماه | هوشمند سازی یارانه
کد خبر: 36614

مرحله دوم هوشمند سازی یارانه آرد و نان آغاز شد

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:

یارانه نقدی در دولت دهم کلید خورد و رئیسی در دولت جدید قول افزایش و تغییر مبلغ واریزی یارانه نقدی را داده است. یارانه نقدی با 45 هزار تومان آغاز شد و امسال شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی بودیم.دولت هر ماه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب قشر خاصی از مردم واریز میکند.

سخنگوی اقتصادی دولت از ثبت بیش از ۵۳۰ هزار نفر اشتغال خالص در پاییز امسال خبرداد و اعلام کرد: از شامگاه ۱۷ بهمن گام نخست از مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با افزایش دوبرابری کمک هزینه نانوایان سراسر کشور آغاز شد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3nryng