شنبه 23 تیر 1403 - 13 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1402/07/27 13:39
پرسپولیس | شهاب زاهدی
کد خبر: 122935

اولین گل پرسپولیس برای پیکان |متور گل زنی شهاب زاهدی برای پرسپولیس روشن شد

اولین گل پرسپولیس در نیمه اول در 11 دیقه .