پنج‌شنبه 23 فروردین 1403 - 11 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/13 05:00
یارانه | یارانه دارو | یارانه1402 | قیمت دارو | کاهش قیمت دارو
کد خبر: 34753

اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو | قیمت دارو نصف می شود

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ۶۹ هزار میلبارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است.

اطلاعات دریافتی از لایحه بودجه 1402 حاکی است، در کنار حمایتهای معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایتهای درمانی مردم در لایحه بودجه سال آینده داشته تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند.

بر این اساس، در لایحه بودجه سال 1402 ،دولت 69 هزار میلیارد تومان یارانۀ دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر 10 درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است.

تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخشهای حمایتی دولت در حوزه سلامت در بودجه 1402  است.

توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/2axrpy