پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 - 30 May 2024
تاریخ انتشار: 1401/08/28 05:48
حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان | واریز حقوق بازنشستگان
کد خبر: 31502

ضوابط برقراری حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی اعلام شد

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: همه مراحل برقراری مستمری بازنشستگی عادی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، در صورت احراز شرایط قانونی مقرر، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی به نشانی Es.taimn.ir قابل پیگیری است.

ز سازمان تأمین‌اجتماعی، برقراری تعهدات بلندمدت از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از مهم‌ترین خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان و بازماندگان واجد شرایط می‌توانند در صورت احراز شرایط قانونی، از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

مجتبی طهماسبی سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح مقررات و ضوابط برقراری تعهدات بلندمدت این سازمان گفت: بیمه‌شدگان این سازمان در صورت احراز شرایط عام بازنشستگی، می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir  ثبت و تمامی مراحل بازنشستگی خود را تا صدور حکم بازنشستگی، از همان طریق پیگیری کنند.

وی در تشریح انواع برقراری مستمری بازنشستگی گفت: سن۵۰ سالگی برای مردان و سن ‌۴۵ سالگی برای زنان به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، یکی از شرایط برقراری مستمری بازنشستگی است.

وی افزود: مستمری بازنشستگی این دسته از افراد، با لحاظ متوسط دستمزد آخرین دو سال مبنای کسر حق بیمه محاسبه و پرداخت می‌شود.

طهماسبی همچنین گفت: داشتن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان و داشتن ۲۰سال سابقه‌ پرداخت حق بیمه، یکی دیگر از شرایط قانونی بازنشستگی محسوب می‌شود و بیمه‌شدگان واجد این شرایط می‌توانند با ۲۰‌ روز حقوق بازنشسته شوند؛ البته اگر مستمری استحقاقی این افراد کمتر از حداقل مزد کارگر عادی مصوب شورای عالی کار در سال برقراری مستمری باشد، با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، میزان مستمری پرداختی آنان تا رقم مزبور افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: مردان بیمه‌شده در صورت داشتن ۶۰ سال تمام و زنان بیمه‌شده با داشتن ۵۵ سال تمام، در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی نیز می‌توانند مشمول دریافت مستمری بازنشستگی شود؛ با این تفاوت که حقوق بازنشستگی به این افراد متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود، ضمن آنکه چنانچه بیمه‌شده بعد از احراز این شرایط سنی، کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند با پرداخت حق بیمه مربوط به مدت کسری سابقه تا ۱۰ سال از مزایای این نوع بازنشستگی بهره‌مند شود.  

‌ سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد بازنشستگی زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه بیمه نیز گفت: بانوانی که در مشاغل کارگری اشتغال به کار داشته باشند، با ۲۰ سال سابقۀ کاری و دارا بودن ۴۲ سال سن نیز مشمول حقوق بازنشستگی شده و می‌توانند با ۲۰روز حقوق بازنشسته شوند. همچنین همه بیمه‌شدگانی که دارای ۳۵ سال سابقۀ پرداخت حق بیمه هستند، بدون هیچ گونه محدودیت سنی، می‌توانند بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

‌طهماسبی در مورد شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی نیز یادآور شد: بیمه‌شده‌ای که بنا بر نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین‌اجتماعی، در اثر حادثه ناشی ازکار، ازکارافتاده کلی، ازکارافتاده جزیی یا مشمول دریافت غرامت مقطوع شناخته شود، بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه و بیمه‌شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری، حداقل حق بیمه یک سال کار را متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی پرداخته باشد، در صورت ازکارافتادگی کلی، حسب مورد، استحقاق دریافت تعهدات قانونی متناسب با آن را خواهد داشت.

به گزارش ایرنا،   «حوادث ناشی از کار»  وقایعی را شامل می‌شود که در حین انجام وظیفه برای کارگر رخ دهد. به عبارت دیگر در شرایطی که بیمه‌شده در کارگاه، مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه کارگاه مربوطه مشغول به کار باشد، باید بتواند از مزایای بیمه‌ای ناشی از این طرح استفاده کند.

مطابق با قانون تامین اجتماعی  «هر فرد پس از آغاز بیمه‌پردازی می‌تواند از تأمین‌اجتماعی خدمات بیمه‌ای و درمانی را در چارچوب ضوابط سازمانی مطالبه کند و اگر بیمه‌شده در روزهای اول اشتغال، دچار حادثه ناشی از کار شود، سازمان تأمین‌اجتماعی بدون لحاظ سابقه بیمه‌پردازی از بیمه‌شده حمایت می‌کند»  و مستمری ازکارافتادگی برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: افراد واجد این شرایط، می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی  es.tamin.ir منوی مستمری‌بگیران‌/ مستمری ازکارافتادگی، درخواست برقراری مستمری ازکارافتادگی خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.

 

وی همچنین در تشریح مقررات برقراری مستمری بازماندگان افزود: کلیه بازماندگان واجد شرایط مستمری‌بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته یا بیمه‌شدگان متوفی، در صورت احراز شرایط مقرر در اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن شامل دارا بودن یک سال سابقه در ده سال آخر؛ که حداقل ۹۰ روز آن در آخرین سال حیات باشد یا دارابودن ۲۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه پیش از فوت؛ از مستمری و سایر مزایای جنبی مستمری‌بگیران، بهره‌مند خواهند شد.  

همچنین در صورتی که بیمه شده متوفی دارای بیش از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد؛ به نحوی حائز شرایط مقرر در قانون مذکور نشود؛ بازماندگان وی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه از مستمری، بهره‌مند خواهند شد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/27dgbv