کارت سوخت المثنی
  • قیمت بنزین

    برای اصلاح وضع موجود، دولت به دنبال حذف یارانه بنزین نیست، اما یک راه برای برخورداری دهک‌های ضعیف جامعه از یارانه بنزین وجود دارد.

  • پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در روز چهارم آبان‌ماه سال جاری و رفع اختلالات ایجادشده در این سامانه، امکان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی نیز با اختلال مواجه شد و تا امروز این امکان برای کسانی که به‌هردلیل کارت سوخت خود را از دست داده بودند، فراهم نبود.

۱ |