کارت سوخت
  • بنزین یارانه‌ای

    درطرح بازتوزیع یارانه بنزین مشمولان می‌توانند طبق شرایطی مشخص، سهمیه یارانه‌ای بنزین خود را در سامانه بفروش برسانند. همچنین می توانند تا ۴۰۰ لیتر نگهداری کنند ولی پس از آن سهمیه بنزین تبدیل به ریال و مبلغ آن به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

  • پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در روز چهارم آبان‌ماه سال جاری و رفع اختلالات ایجادشده در این سامانه، امکان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی نیز با اختلال مواجه شد و تا امروز این امکان برای کسانی که به‌هردلیل کارت سوخت خود را از دست داده بودند، فراهم نبود.

۱ |