خرید قسطی سهام
  • خرید قسطی سهام | سهام قسطی

    یک کارشناس بازار سرمایه به موضوع واگذاری اقساطی سهام اشاره کرد و گفت :در این روش افراد با هر میزان و درجه‌ای از توان مالی می‌توانند اقدام به خرید اقساطی سهام کرده و در مقابل، خود سهم را وثیقه و تضمین پرداخت اقساط قرار دهند.

۱ |