تیم آسیا
  • قلعه نویی گفت: از سازمان لیگ خواهش می‌کنم قرارداد همه تیم‌ها از جمله گل گهر را اعلام کند. اگر شد تصویر آن قراردادها حتی برای منِ قلعه‌نویی را به مطبوعات بدهند که همه بدانند ما با یک بودجه معمولی که شاید از ۳، ۴ تیم ۴۰ درصد هم کمتر باشد، این فوتبال خوب را بازی می‌کنیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

۱ |