یارانه ارزی
  • ه نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی میلی به این ندارد که برای حذف این ارز پیش‎قدم شود . در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند اما در عمل فوریت لایحه پیشنهادی دولت رای نیاورد و در نتیجه این لایحه به طور عادی در دستور کار بررسی قرار می‌گیرد .

۱ |