پوشش
  • دکوراسیون منزل یکی از مهم ترین اموری است که سبب می شود حال روحی شما در زمان بدو ورود به منزل بسیار خوش شود. از همین رو باید متناسب با روحیات خود دست به تغییر دکوراسیون بزنیم. زمانی که شما طرفقدار وسایل نوستالژی و قدیمی هستید و هنوز علاقه مند به وسایل آنتیک و قدیمی هستید دیگر نیازی به چیدمان به سبک مدرن در منزل شما نیست.

  • رپورتاژ/

    دکوراسیون منزل یکی از مهم ترین اموری است که سبب می شود حال روحی شما در زمان بدو ورود به منزل بسیار خوش شود. از همین رو باید متناسب با روحیات خود دست به تغییر دکوراسیون بزنیم.