رپ خوندن غلامرضا نیکخواه
  • غلامرضا نیکخواه | جوکر | رپ خوندن غلامرضا نیکخواه

    غلامرضا نیکخواه در برنامه جوکر با رپ خوانی همه را به تعجب وا داشت و در فضای مجازی بازتاب زیادی را به همراه داشت.

۱ |