ازدواج مریم امیر جلالی
  • مریم امیر جلالی | همسر جوان مریم امیر جلالی

    مریم امیر جلالی در تازه ترین یادداشتش در فضای مجازی گفت : همدیگررادوست بداریدزیرا فراق بی خبرمیاید ازحال یک دیگر‌بپرسید چون کسی نمی داندکه اخرین‌مکالمه و اخرین‌دیدارکی است.. همدیگر راتحمل کنید زیرا " ای کاش " رفته رابرنمی گرداندوبه یادداشته باشید که حرف خوب‌درحال حیات بهترازبوسه ای برپیشانی مرده است بخودبیائیدوصبورباشید

۱ |