تعبیر خواب

دیدن خواب آتش چه تعبیری دارد | تعبیر خواب آتش چیست

کدخبر : 40085

تعبیر خواب آتش را در زیر بخوانید.

ازنظر امام جعفر صادق 

اگر در خواب بیند پاره های آتش می‌خورد، نشانه آنست کـه مال یتیمان خورد. اگر در خواب ببیند کـه از دهان وی آتش بیرون می‌آید، نشانه آنست کـه سخن دروغ و بهتان گوید. اگر در خواب ببیند کـه هیزم زیادی در آتش می سوخت، نشانه آنست کـه در آن دیار جنگ و فتنه میشود.

تعبیر خواب

اگر در خواب ببیند در دریای آتشی افتاده، نشانه آنست کـه بـه مردم آنجا، ستم رسد. اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش دید، نشانه بی دینی اسـت. اگر در خواب ببیند کـه آتش در جامه و لباس کسی افتاده، نشانه آنست کـه بـه آن شخص مصیبت و ترس و بیم میرسد. اگر در خواب خودرا در آتش ایستاده ببیند، نشانه آنست کـه وی را رنج رسد.

از نظر حضرت دانیال 

دیدن خواب آتش نشانه مال حرام اسـت. اگر در خواب ببیند کـه از آتش، گرمی بـه او رسید نشانه آنست کـه کسی در مورد او غیبت میکند.

از نظر یوسف نبی علیه السلام 

دیدن خواب آتش نشانه فتنه اسـت

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
خبرداغ روز
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ