اعتصاب یا کمبود گازوئیل؛

چرا کامیونداران اقلام اساسی را به مقصد نمی‌رسانند؟

کدخبر : 19434

کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت کشور سبب شده تا رانندگان کامیون از طولانی شدن زمان سوختگیری و رسیدن به مقصد گلایه‌مند شوند.

چند روزی است تصاویری از مطالبه صنفی کامیونداران در فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌گویند، زمانی که برای سوختگیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، گازوئیل وجود ندارد و به همین علت در راه می‌مانند و اقلام اساسی شامل محصولات کشاورزی با تاخیر به مقصد می‌رسد؛ این مطالبه از سوی برخی حساب‌های کاربری خاص در فضای مجازی، به سمت اعتصاب رانندگان جهت دهی می‌شود.

کلمه اعتصاب را نخستین بار آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به عنوان علت گرانی میوه‌ها و صیفی‌جات به کار برد که یکی از رانندگان کامیون هم با انتشار ویدئویی در فضای مجازی در پاسخ به او اینطور گفت که نباید سوءمدیریت‌ها را به جای اعتصاب و گرانی کرایه کامیونداران جا زد و هیچ اعتصابی وجود ندارد.

آقای خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران گفت: اعتصاب به صنف جایگاهداران بیشتر آسیب می‌رساند و اصلا اعتصابی در کار نیست؛ فقط ستاد سوخت اذیت می‌کند و مدام سهمیه گازوئیل را کم می‌کند، حتی کارت آزاد هم در جایگاه‌ها وجود ندارد که کامیونداران بتوانند سوخت آزاد بزنند.

ویدئوهای ارسالی رانندگان کامیون به باشگاه خبرنگاران جوان هم، کمبود گازوئیل را تایید می‌کند. رانندگان از استان‌های مختلف نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که گاهی مجبور هستند شب‌ها در محل جایگاه‌ها استراحت کنند تا صبح زود بتوانند گازوئیل بزنند یا باید برای سوختگیری به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

پاسخ‌های متناقض مدیران نفتی

آقای سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در پاسخ به پیگیری ما گفته بود: در خصوص توزیع گازوئیل هیچ مشکلی نداریم؛ همه جایگاه‌های ما فعال هستند و عرضه گازوئیل را انجام می‌دهند. یک طرح پیمایش پیش بینی شده که به خودروها، بر اساس تناژ‌های مختلف و میزان پیمایشی که دارند، سهمیه‌ای برای گازوئیل اختصاص داده شده و هدف آن، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.

به گفته او، میزان حرکت و پیمایش خودرو، نشان دهنده میزان سهمیه ای است که مالک آن می‌تواند دریافت کند و سهمیه تمام خودروها یکسان نیست. اگر مشکلی در این حوزه بود، رانندگان با سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

موضوع را از آقای ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم که پیگیری کردیم گفت: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل بر اساس طرح پیمایش به مناطق عملیاتی تحویل می‌شود که تقسیم‌بندی گازوئیل در جایگاه‌ها نیز بر اساس همین پیمایش صورت می‌گیرد. ممکن است یک جایگاه سوخت، در ۲۴ ساعت دارای گازوئیل نباشد اما با توجه به اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ جایگاه سوخت از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه کشور، توزیع کننده گازوئیل هستند، اگر مردم به جایگاه بعد یا قبل آن مراجعه کنند، قطعا گازوئیل وجود دارد.

توزیع سوخت میان جایگاه‌ها سلیقه‌ای است

آقای نواز سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور این تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند؛ او می‌گوید: این که روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود، روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم، تخصیص سهمیه میان جایگاه‌ها با اعمال سلیقه از سوی مدیران مناطق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد.

چند روزی است تصاویری از مطالبه صنفی کامیونداران در فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌گویند، زمانی که برای سوختگیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، گازوئیل وجود ندارد و به همین علت در راه می‌مانند و اقلام اساسی شامل محصولات کشاورزی با تاخیر به مقصد می‌رسد؛ این مطالبه از سوی برخی حساب‌های کاربری خاص در فضای مجازی، به سمت اعتصاب رانندگان جهت دهی می‌شود.

کلمه اعتصاب را نخستین بار آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به عنوان علت گرانی میوه‌ها و صیفی‌جات به کار برد که یکی از رانندگان کامیون هم با انتشار ویدئویی در فضای مجازی در پاسخ به او اینطور گفت که نباید سوءمدیریت‌ها را به جای اعتصاب و گرانی کرایه کامیونداران جا زد و هیچ اعتصابی وجود ندارد.

آقای خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران گفت: اعتصاب به صنف جایگاهداران بیشتر آسیب می‌رساند و اصلا اعتصابی در کار نیست؛ فقط ستاد سوخت اذیت می‌کند و مدام سهمیه گازوئیل را کم می‌کند، حتی کارت آزاد هم در جایگاه‌ها وجود ندارد که کامیونداران بتوانند سوخت آزاد بزنند.

رانندگان از استان‌های مختلف نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که گاهی مجبور هستند شب‌ها در محل جایگاه‌ها استراحت کنند تا صبح زود بتوانند گازوئیل بزنند یا باید برای سوختگیری به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

پاسخ‌های متناقض مدیران نفتی

آقای سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در پاسخ به پیگیری ما گفته بود: در خصوص توزیع گازوئیل هیچ مشکلی نداریم؛ همه جایگاه‌های ما فعال هستند و عرضه گازوئیل را انجام می‌دهند. یک طرح پیمایش پیش بینی شده که به خودروها، بر اساس تناژ‌های مختلف و میزان پیمایشی که دارند، سهمیه‌ای برای گازوئیل اختصاص داده شده و هدف آن، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.

به گفته او، میزان حرکت و پیمایش خودرو، نشان دهنده میزان سهمیه ای است که مالک آن می‌تواند دریافت کند و سهمیه تمام خودروها یکسان نیست. اگر مشکلی در این حوزه بود، رانندگان با سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

موضوع را از آقای ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم که پیگیری کردیم گفت: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل بر اساس طرح پیمایش به مناطق عملیاتی تحویل می‌شود که تقسیم‌بندی گازوئیل در جایگاه‌ها نیز بر اساس همین پیمایش صورت می‌گیرد. ممکن است یک جایگاه سوخت، در ۲۴ ساعت دارای گازوئیل نباشد اما با توجه به اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ جایگاه سوخت از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه کشور، توزیع کننده گازوئیل هستند، اگر مردم به جایگاه بعد یا قبل آن مراجعه کنند، قطعا گازوئیل وجود دارد.

توزیع سوخت میان جایگاه‌ها سلیقه‌ای است

آقای نواز سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور این تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند؛ او می‌گوید: این که روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود، روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم، تخصیص سهمیه میان جایگاه‌ها با اعمال سلیقه از سوی مدیران مناطق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد.

به گفته او، بهانه مدیران مناطق این شرکت برای توزیع کمتر گازوئیل میان برخی از جایگاه‌ها، مبارزه با قاچاق سوخت است.

موضوع تاثیر مبارزه با قاچاق سوخت در کمبود گازوئیل کامیونداران را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیگیری کردیم، متوجه شدیم بهانه مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صحیح نیست.

به گفته او، بهانه مدیران مناطق این شرکت برای توزیع کمتر گازوئیل میان برخی از جایگاه‌ها، مبارزه با قاچاق سوخت است.

موضوع تاثیر مبارزه با قاچاق سوخت در کمبود گازوئیل کامیونداران را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیگیری کردیم، متوجه شدیم بهانه مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صحیح نیست.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه