برنج

قیمت انواع برنج اعلام شد

کدخبر : 19058

قیمت انواع برنج در دو اسفند ماه اعلام شد. همچنین پرونده ی فروش 25 تن برنج تقلبی در بازرگام تشکیل شد.

قیمت انواع برنج در بازار تهران امروز اعلام شد. بر طبق قیمت های اعلامی برنج هر 10 کیلو گرم برنج طبیعت 345000هزار تومان ، هر 4.5 کیلو برنج طارم ممتاز گلستان 400000 هزار تومان، هر 10 کیلو برنج هاشمی ممتاز طبیعت 880000هزار تومان قیمت گذاری شد. 

قیمت جدید برنج اعلام شد

قیمت انواع برنج امروز دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول زیر است:

نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)

برنج طبیعت ۱۰ ۳۴۵,۰۰۰

برنج خوشپخت کاویش ۱۰ ۷۴۶,۰۰۰

برنج طارم ممتاز گلستان ۴.۵ ۴۰۰,۰۰۰

برنج هندی خاطره ۱۰ ۳۸۰,۰۰۰

برنج هاشمی ممتاز طبیعت ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰

برنج نیم دانه طارم گلستان ۱ ۴۶,۰۰۰

برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ ۴۰۰,۰۰۰

برنج طارم استخوانی کاویش ۱۰ ۷۱۶,۰۰۰

برنج دودی آقامیر ۵ ۳۵۰,۰۰۰

 

ماجرای تقلب در بازرگام چیست؟

جهادکشاورزی استان اعلام کرده است، یک پرونده فروش ۲۵ تن برنج تقلبی در بازرگام تشکیل شده است.

فروش برنج هندی در بسته‌بندی برنج پاکستانی و با قیمت برنج پاکستانی توسط شرکت اینترنتی بازرگام که با هدف توزیع کالای تنظیم بازاری در منازل مردم تشکیل شده بود، توسط مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تایید شد.

ناصر شعربافیان در این زمینه گفت: شرکت بازرگام ۲۵ تن از برنج‌های هندی را با نشان برنج پاکستانی توزیع کرده که برای همه این ۲۵ تن پرونده تقلب تشکیل شده است.

فروش برنج تقلبی تایید شد

وی تصریح کرد: عمده برنجی که در شهر مشهد توزیع شده از محل سهمیه های شرکت بازرگانی دولتی، توسط شرکت بازرگام بوده و این سهمیه در کشور از تهران تخصیص داده شد اما برنج از انبار مشهد تحویل گرفته شده است.

انبار مربوط به اداره کل غله و خدمات بازرگانی به عنوان زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و مربوط به جهاد کشاورزی است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی است. وی افزود: به این دلیل که شرکت بازرگام سهمیه فروش برنج را در استان خراسان رضوی از انبار مشهد تحویل گر

 

قیمت جدید برنج اعلام شد

 قیمت انواع برنج امروز دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول زیر است:

نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)

برنج طبیعت ۱۰ ۳۴۵,۰۰۰

برنج خوشپخت کاویش ۱۰ ۷۴۶,۰۰۰

برنج طارم ممتاز گلستان ۴.۵ ۴۰۰,۰۰۰

برنج هندی خاطره ۱۰ ۳۸۰,۰۰۰

برنج هاشمی ممتاز طبیعت ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰

برنج نیم دانه طارم گلستان ۱ ۴۶,۰۰۰

برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ ۴۰۰,۰۰۰

برنج طارم استخوانی کاویش ۱۰ ۷۱۶,۰۰۰

برنج دودی آقامیر ۵ ۳۵۰,۰۰۰

 

ماجرای تقلب در بازرگام چیست؟

جهادکشاورزی استان اعلام کرده است، یک پرونده فروش ۲۵ تن برنج تقلبی در بازرگام تشکیل شده است.

فروش برنج هندی در بسته‌بندی برنج پاکستانی و با قیمت برنج پاکستانی توسط شرکت اینترنتی بازرگام که با هدف توزیع کالای تنظیم بازاری در منازل مردم تشکیل شده بود، توسط مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تایید شد.

ناصر شعربافیان در این زمینه گفت: شرکت بازرگام ۲۵ تن از برنج‌های هندی را با نشان برنج پاکستانی توزیع کرده که برای همه این ۲۵ تن پرونده تقلب تشکیل شده است.

فروش برنج تقلبی تایید شد

وی تصریح کرد: عمده برنجی که در شهر مشهد توزیع شده از محل سهمیه های شرکت بازرگانی دولتی، توسط شرکت بازرگام بوده و این سهمیه در کشور از تهران تخصیص داده شد اما برنج از انبار مشهد تحویل گرفته شده است.

انبار مربوط به اداره کل غله و خدمات بازرگانی به عنوان زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و مربوط به جهاد کشاورزی است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی است. وی افزود: به این دلیل که شرکت بازرگام سهمیه فروش برنج را در استان خراسان رضوی از انبار مشهد تحویل گر

 

قیمت جدید برنج اعلام شد

قیمت انواع برنج امروز دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول زیر است.

 قیمت انواع برنج امروز دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول زیر است:

نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)

برنج طبیعت ۱۰ ۳۴۵,۰۰۰

برنج خوشپخت کاویش ۱۰ ۷۴۶,۰۰۰

برنج طارم ممتاز گلستان ۴.۵ ۴۰۰,۰۰۰

برنج هندی خاطره ۱۰ ۳۸۰,۰۰۰

برنج هاشمی ممتاز طبیعت ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰

برنج نیم دانه طارم گلستان ۱ ۴۶,۰۰۰

برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ ۴۰۰,۰۰۰

برنج طارم استخوانی کاویش ۱۰ ۷۱۶,۰۰۰

برنج دودی آقامیر ۵ ۳۵۰,۰۰۰

 

ماجرای تقلب در بازرگام چیست؟

جهادکشاورزی استان اعلام کرده است، یک پرونده فروش ۲۵ تن برنج تقلبی در بازرگام تشکیل شده است.

فروش برنج هندی در بسته‌بندی برنج پاکستانی و با قیمت برنج پاکستانی توسط شرکت اینترنتی بازرگام که با هدف توزیع کالای تنظیم بازاری در منازل مردم تشکیل شده بود، توسط مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تایید شد.

ناصر شعربافیان در این زمینه گفت: شرکت بازرگام ۲۵ تن از برنج‌های هندی را با نشان برنج پاکستانی توزیع کرده که برای همه این ۲۵ تن پرونده تقلب تشکیل شده است.

فروش برنج تقلبی تایید شد

وی تصریح کرد: عمده برنجی که در شهر مشهد توزیع شده از محل سهمیه های شرکت بازرگانی دولتی، توسط شرکت بازرگام بوده و این سهمیه در کشور از تهران تخصیص داده شد اما برنج از انبار مشهد تحویل گرفته شده است.

انبار مربوط به اداره کل غله و خدمات بازرگانی به عنوان زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و مربوط به جهاد کشاورزی است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی است. وی افزود: به این دلیل که شرکت بازرگام سهمیه فروش برنج را در استان خراسان رضوی از انبار مشهد تحویل گرفته بود ما این موضوع را هم از انبار شرکت بازرگامو هم از انبار شرکت غله پیگیری کردیم.تجارت نیوز

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه