جریمه کارمندان واکسن نزده اعلام شد

کدخبر : 17573

پنج مرتبه برای برخورد با کارمندانی که واکسن تزریق نکرده‌اند در نظر گرفته شده است.

در مرتبه اول، افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده دریافت می‌کنند.

پنج مرتبه برای برخورد با کارمندانی که واکسن تزریق نکرده‌اند در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول، افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده دریافت می‌کنند.

توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی اقدامی است که در مرتبه دوم انجام می‌شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه دیگر کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه برای افراد پیش‌بینی شده است.

در مرتبه چهارم نیز کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل حداکثر به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه موثر واقع نشود آخرین مرحله انفصال موقت خدمت حداکثر تا سه ماه مجازات در نظر گرفته می‌شود.

نحوه اعمال این مجازات‌ها به معاونین بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی و تخلفات تفویض شده است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: