کدخبر : 5259

چندی قبل دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…

ایران ناز نوشت :چندی قبل  دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…

 


ماجرای ازدواج جنجالی فریبا نادری با شاهرخ استخری لورفت + فیلم و بیوگرافی


 

پسر ناشناسی‌ فردای‌ آن‌ روز با پدر فهیمه‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌:  ما دختر شما‌ را گروگان‌ گرفته‌ایم‌ و باید مبلغ ۴۵۰ هزار تومان‌ به‌ ما پرداخت کنید تا دخترتان را آزاد کنیم‌.

در فهیمه‌ با قبول‌ کردن درخواست آدم‌ربا ها قرار ملاقاتی  در میدان‌ صادقیه‌ تهران‌  گذاشت‌ تا با نحویل دادن پول‌ درخواستی‌ آدم رباها دخترش‌ را آزاد کند،ولی نخست جریان را با پلیس‌ در میان‌ گذاشت‌ و با توصیه کارآگاهان‌  قرار شد با کیف‌ پول‌ در سر قرار حاضر شود و منتظر رسیدن‌ آدم‌ربا بماند.

ساعاتی قبل از زمان‌ ملاقات‌، ماموران‌  به طور نامحسوس در اطراف‌ محل‌ قرار کمین‌ کردند اما پدر فهیمه‌ هر چه‌ به‌ انتظار ایستاد، خبری‌ از جوان‌ ناشناس‌ نشد.

پدر این دختر 22 ساله با اضطراب‌ و ناامیدی‌ به‌ خانه‌ برگشت‌ و در همان شب از طرف جوان ناشناسی تماس تلفنی با وی گرفته شد و گفت : دیگر منتظر دخترتان نباشید چون هرگز دخترت‌ به‌ خانه‌ برنمی‌گردد.  بعد از گفتن‌ این‌ جمله‌ فورا تلفن‌ را قطع‌ کرد.

از طرفی دیگر،جست‌وجوی‌ گسترده کارآگاهان ‌برای‌ یافتن‌ دختر ربوده‌ شده‌ آغاز شد تا اینکه‌ با گذشت‌ 5 روز از این‌ ماجرا، فهیمه‌ با پدرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من از چنگ‌ آدم‌ربایان‌ فرار کرده‌ام و‌ در میدان‌ آزادی‌ منتظرت‌ هستم‌.

کارآگاهان و ماموران همراه‌ با پدر فهیمه‌ به‌ میدان‌ آزادی‌ رفتند و با دختر جوان‌ روبرو شدند. فهیمه‌ همان‌ موقع‌ همراه‌ ماموران‌ به‌ دایره‌ یازدهم‌ آگاهی انتقال داده شد‌ تا شکایت‌ خود را در آنجا مطرح‌ کند. ماموران‌ آگاهی کنجکاو بودند که‌ بدانند فهیمه‌ چگونه‌ به‌ تنهایی‌ برگشته‌ و در این چند روز چه‌ بلایی‌ بر سر وی آمده‌ است‌.

فهیمه‌ که‌ بشدت‌ ترسیده‌ بود ماجرای‌ ربوده‌ شدنش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: من برای برگشتن به خانه روز دوم‌ اسفندماه‌ از آموزشگاه‌ بیرون‌ آمدم  ‌و در میدان‌ نور سوار خودرویی‌ شدم‌ که‌ 3 سرنشین‌ داشت‌. هر 3 نفر آنها پسران جوانی بودند که‌ یکی‌ از آنها در صندلی‌ جلو و دیگری‌ در صندلی‌‌جلو نشسته‌ بود. جوان‌ سوم‌ هم‌ رانندگی‌ می‌کرد.

در اواسط  راه‌ پسر جوانی‌ که‌ در صندلی‌ عقب‌ نشسته‌ بود، چاقویی‌ از جیبش‌ درآورد و به‌ پهلویم‌ فشار داد. می‌خواستم‌ فریاد بزنم‌، اما دستهایش‌ را روی‌ دهانم‌ گذاشت‌ و مرا روی‌ صندلی‌ خواباند. آنها در تاریکی‌ شب‌ به‌ سمت‌ یافت‌آباد راه‌ افتادند و من را در منطقه‌ چهاردانگه‌ به‌ اتاقکی‌ در حاشیه‌ یک‌ زمین‌ کشاورزی‌ بردند.

به‌ آنها التماس‌ کردم‌ که‌ با من‌ کاری‌ نداشته‌ باشند، ولی هر 3 نفر آنها با زور و وحشیگری‌ به‌ من‌ تجاوز کردند و بعد مرا در اتاقی زندانی‌ام‌ کردند. دو جوان‌ افغانی‌ فردای‌ آن‌ روز هم به‌ سراغم‌ آمدند و به‌ من‌ تجاوز کردند.

چند بار می‌خواستم‌ خودم‌ را بکشم‌، اما نشد. و در این مدت‌ چهار شبانه‌ روز در آن‌ خانه‌ کوچک‌ زندانی‌ بودم‌، تا اینکه‌ روز پنجم‌، سه‌ پسر جوان‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ از آنجا رفتند، ساعتی‌ بعد به‌ سراغ‌ یکی‌ از کارگران‌ افغانی‌ رفتم‌ و با دادن‌ زنجیر طلایم و مقداری‌ پول‌ از او خواستم‌ که‌ یک‌ اتومبیل‌ برایم‌ بگیرد. او هم‌ پذیرفت‌ و با گرفتن‌ پول‌ و‌ زنجیر طلا مرا سوار اتومبیل‌ کرد تا از آنجا بروم‌…

کارآگاهان بعد از شنیدن صحبت‌ های‌ فهیمه‌، ‌ به‌ منطقه‌ چهاردانگه‌ رفتند و دو کارگر افغانی‌ به‌ نام‌ اوصف‌ و شکور و پسر ۱۹ساله ای به‌ نام‌ مصطفی‌  را که‌ راننده‌ اتومبیل‌ بود، دستگیر کردند. شکور و اوصف‌ به‌ تجاوز به‌ دختر جوان‌ اعتراف‌ کردند و مصطفی‌ در بازجویی‌ اولیه‌ گفت‌: من‌ فقط راننده‌ بودم‌ و از ماجرای‌ آدم‌ربایی‌ خبر نداشتم‌. 

یکی‌ از دوستانم‌ به‌ من‌ گفته‌ بود که‌ با دوست‌ دخترش در منطقه‌ میدان‌ نور قرار دارد. من‌ هم‌ با آنها رفتم‌، ولی زمانی دختر جوان‌ سوار ماشین‌ شد. دوستم‌ با تهدید چاقو او را به‌ زمین‌ کشاورزی‌ برد. اما همین‌ جوان‌ در بازجویی‌های‌ بعدی‌ اعتراف‌ کرد که‌ او نقشه‌ آدم‌ربایی‌ را می‌دانسته‌ و به‌ دختر جوان‌ هم‌ تجاوز کرده‌ است‌.

با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده کارآگاهان‌ یکی‌ از همدستان‌ او به‌ نام‌ داود را که‌ در ربودن‌ فهیمه‌ شرکت‌ داشت‌ دستگیر کردند. اما هنوز سومین‌ جوان‌ فراری‌ است‌.

پرونده‌ این‌ آدم‌ربایی‌ به‌ شعبه‌ ۷۷ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ تهران‌ فرستاده‌ شد و مصطفی‌ و همدستش‌ داود دیروز در دادگاه‌ به‌ ربودن‌ فهیمه و تجاوز به‌ او اعتراف‌ کردند. در حال حاضر  برای‌ دستگیری‌ سومین‌ جوان‌ متجاوز تلاشی‌ دوباره‌ آغاز شده‌ است‌ تا قاضی‌ دادگاه‌ حکم‌ خود را درباره‌ متهمان‌ صادر کند.

بنا به گزارشهای رسیده :: با توجه به  اقرار صریح ربایندگان دختر جوان پرونده این جنایت سیاه تجاوز به عنف به نظر مى رسد و آنان با مجازات اعدام روبرو شوند به شعبه ۷۷ دادگاه کیفرى استان تهران ارجاع شده است وقرار است ۵ قاضى به اتهامات هولناک عاملان جنایت سیاه رسیدگى کنند.

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر:

  • عبدالله
   3

   بعد از ۵ روز تجاوز این خانم پول و طلا از کجا آوردند مگه میشه متجاوزان پول و طلای خانم را نگرفته باشند

  • رامین سعیدی سامانی
   1

   علته این،همه تجاوز به سنین مختلف جیست؟

  • ناشناس
   0

   فاسدا برین بمیرین

  • ش.ک
   1

   این افراد حتما باید علنی اعدام شوند تا مایه عبرت دیگران شوند تا از این غلطها نکنند.

  • ناشناس
   0

   بر پدرشان لعنت .
   مثل سگ بکشنشان تا دیگه کسی جرات چنین غلطی نداشته باشه

  • ناشناس
   0

   لطفا برای من پیام نفرستید

  • ناشناس
   0

   نقش کارآگاهان چی بود این وسط

  • سیامک
   0

   مقصراین فساد دولت است اکراین حرامزادها اعدام بشن بهتره

  • 0

   باید اعدام کنن این بی ناموس ها رو افغانی ها هم اینقد پررو شدن میان داخل ایران تجاوز میکنن به دخترهای مردم حرومزاده ها

  • ناشناس
   0

   مسئول مستقیم این جنایات،دولت است که مشتی افغان جنایتکار را کاملا آزاد گذاشته تا هر جنایتی از قاچاق مواد مخدر گرفته تا دزدی و بی ناموسی انجام دهند.مملکت به نابودی خواهد رفت.

   • س. ب
    0

    آخه دولت از سازمان ملل بابت نگهداری این افغانی لجن پول میگیره نباید بیرونشون کنه...

  • ناشناس
   0

   فقط اعدام

  • ناشناس
   0

   تجاوز واقعا خیلی بده
   اون دختر اولا نباید سوارماشینی میشد که ۳پسرجوان توشه.
   و دوم اینکه کلی هزینه روانشناس باید بده تا کمی بااین ضایع روحی و جسمی کنار بیاد.
   لعنت به چنین ادمایی

  • ناشناس
   0

   ایران مان ازدست رفت قبلا خیلی خدارا شکر میکردم که توی ایران زندگی میکنیم ولی الان بااین اتفاقاتومیبینم وحشت میکنم خدایا ابران مارا نجات بده

  • 0

   این دوستمان عبدا... درست می گوید بعد از 5روز تجاوز این همه پول و طلا از کجا آورده اصلا" اگر پول و طلا داشت همان لحظه اول از او می گرفتند دروغهای شاخ دارننویسید

  آنچه دیگران می خوانند:
   ‍‍‍
   روی خط رسانه