کدخبر : 4637

چندی قبل دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…

به گزارش خبرنگار رصد ورزشی و به نقل ایران ناز ؛  چندی قبل  دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…

پسر ناشناسی‌ فردای‌ آن‌ روز با پدر فهیمه‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: ما دختر شما‌ را گروگان‌ گرفته‌ایم‌ و باید مبلغ ۴/۵ میلیون تومان‌ به‌ ما پرداخت کنید تا دخترتان را آزاد کنیم‌.

 

 
 
 

در فهیمه‌ با قبول‌ کردن درخواست آدم‌ربا ها قرار ملاقاتی در میدان‌ صادقیه‌ تهران‌ گذاشت‌ تا با نحویل دادن پول‌ درخواستی‌ آدم رباها دخترش‌ را آزاد کند،ولی نخست جریان را با پلیس‌ در میان‌ گذاشت‌ و با توصیه کارآگاهان‌  قرار شد با کیف‌ پول‌ در سر قرار حاضر شود و منتظر رسیدن‌ آدم‌ربا بماند.

ساعاتی قبل از زمان‌ ملاقات‌، ماموران‌  به طور نامحسوس در اطراف‌ محل‌ قرار کمین‌ کردند اما پدر فهیمه‌ هر چه‌ به‌ انتظار ایستاد، خبری‌ از جوان‌ ناشناس‌ نشد.

پدر این دختر 22 ساله با اضطراب‌ و ناامیدی‌ به‌ خانه‌ برگشت‌ و در همان شب از طرف جوان ناشناسی تماس تلفنی با وی گرفته شد و گفت : دیگر منتظر دخترتان نباشید چون هرگز دخترت‌ به‌ خانه‌ برنمی‌گردد.  بعد از گفتن‌ این‌ جمله‌ فورا تلفن‌ را قطع‌ کرد.

از طرفی دیگر،جست‌وجوی‌ گسترده کارآگاهان ‌برای‌ یافتن‌ دختر ربوده‌ شده‌ آغاز شد تا اینکه‌ با گذشت‌ 5 روز از این‌ ماجرا، فهیمه‌ با پدرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من از چنگ‌ آدم‌ربایان‌ فرار کرده‌ام و‌ در میدان‌ آزادی‌ منتظرت‌ هستم‌.

71

کارآگاهان و ماموران همراه‌ با پدر فهیمه‌ به‌ میدان‌ آزادی‌ رفتند و با دختر جوان‌ روبرو شدند. فهیمه‌ همان‌ موقع‌ همراه‌ ماموران‌ به‌ دایره‌ یازدهم‌ آگاهی انتقال داده شد‌ تا شکایت‌ خود را در آنجا مطرح‌ کند. ماموران‌ آگاهی کنجکاو بودند که‌ بدانند فهیمه‌ چگونه‌ به‌ تنهایی‌ برگشته‌ و در این چند روز چه‌ بلایی‌ بر سر وی آمده‌ است‌.

فهیمه‌ که‌ بشدت‌ ترسیده‌ بود ماجرای‌ ربوده‌ شدنش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: من برای برگشتن به خانه روز دوم‌ اسفندماه‌ از آموزشگاه‌ بیرون‌ آمدم  ‌و در میدان‌ نور سوار خودرویی‌ شدم‌ که‌ 3 سرنشین‌ داشت‌. هر 3 نفر آنها پسران جوانی بودند که‌ یکی‌ از آنها در صندلی‌ جلو و دیگری‌ در صندلی‌‌جلو نشسته‌ بود. جوان‌ سوم‌ هم‌ رانندگی‌ می‌کرد.

در اواسط  راه‌ پسر جوانی‌ که‌ در صندلی‌ عقب‌ نشسته‌ بود، چاقویی‌ از جیبش‌ درآورد و به‌ پهلویم‌ فشار داد. می‌خواستم‌ فریاد بزنم‌، اما دستهایش‌ را روی‌ دهانم‌ گذاشت‌ و مرا روی‌ صندلی‌ خواباند. آنها در تاریکی‌ شب‌ به‌ سمت‌ یافت‌آباد راه‌ افتادند و من را در منطقه‌ چهاردانگه‌ به‌ اتاقکی‌ در حاشیه‌ یک‌ زمین‌ کشاورزی‌ بردند.

به‌ آنها التماس‌ کردم‌ که‌ با من‌ کاری‌ نداشته‌ باشند، ولی هر 3 نفر آنها با زور و وحشیگری‌ به‌ من‌ تجاوز کردند و بعد مرا در اتاقی زندانی‌ام‌ کردند. دو جوان‌ افغانی‌ فردای‌ آن‌ روز هم به‌ سراغم‌ آمدند و به‌ من‌ تجاوز کردند.

70

چند بار می‌خواستم‌ خودم‌ را بکشم‌، اما نشد. و در این مدت‌ چهار شبانه‌ روز در آن‌ خانه‌ کوچک‌ زندانی‌ بودم‌، تا اینکه‌ روز پنجم‌، سه‌ پسر جوان‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ از آنجا رفتند، ساعتی‌ بعد به‌ سراغ‌ یکی‌ از کارگران‌ افغانی‌ رفتم‌ و با دادن‌ زنجیر طلایم و مقداری‌ پول‌ از او خواستم‌ که‌ یک‌ اتومبیل‌ برایم‌ بگیرد. او هم‌ پذیرفت‌ و با گرفتن‌ پول‌ و‌ زنجیر طلا مرا سوار اتومبیل‌ کرد تا از آنجا بروم‌…

کارآگاهان بعد از شنیدن صحبت‌ های‌ فهیمه‌، ‌ به‌ منطقه‌ چهاردانگه‌ رفتند و دو کارگر افغانی‌ به‌ نام‌ اوصف‌ و شکور و پسر ۱۹ساله ای به‌ نام‌ مصطفی‌  را که‌ راننده‌ اتومبیل‌ بود، دستگیر کردند. شکور و اوصف‌ به‌ تجاوز به‌ دختر جوان‌ اعتراف‌ کردند و مصطفی‌ در بازجویی‌ اولیه‌ گفت‌: من‌ فقط راننده‌ بودم‌ و از ماجرای‌ آدم‌ربایی‌ خبر نداشتم‌. 

یکی‌ از دوستانم‌ به‌ من‌ گفته‌ بود که‌ با دوست‌ دخترش در منطقه‌ میدان‌ نور قرار دارد. من‌ هم‌ با آنها رفتم‌، ولی زمانی دختر جوان‌ سوار ماشین‌ شد. دوستم‌ با تهدید چاقو او را به‌ زمین‌ کشاورزی‌ برد. اما همین‌ جوان‌ در بازجویی‌های‌ بعدی‌ اعتراف‌ کرد که‌ او نقشه‌ آدم‌ربایی‌ را می‌دانسته‌ و به‌ دختر جوان‌ هم‌ تجاوز کرده‌ است‌.

با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده کارآگاهان‌ یکی‌ از همدستان‌ او به‌ نام‌ داود را که‌ در ربودن‌ فهیمه‌ شرکت‌ داشت‌ دستگیر کردند. اما هنوز سومین‌ جوان‌ فراری‌ است‌.

پرونده‌ این‌ آدم‌ربایی‌ به‌ شعبه‌ ۷۷ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ تهران‌ فرستاده‌ شد و مصطفی‌ و همدستش‌ داود دیروز در دادگاه‌ به‌ ربودن‌ فهیمه و تجاوز به‌ او اعتراف‌ کردند. در حال حاضر  برای‌ دستگیری‌ سومین‌ جوان‌ متجاوز تلاشی‌ دوباره‌ آغاز شده‌ است‌ تا قاضی‌ دادگاه‌ حکم‌ خود را درباره‌ متهمان‌ صادر کند.

بنا به گزارشهای رسیده :: با توجه به  اقرار صریح ربایندگان دختر جوان پرونده این جنایت سیاه تجاوز به عنف به نظر مى رسد و آنان با مجازات اعدام روبرو شوند به شعبه ۷۷ دادگاه کیفرى استان تهران ارجاع شده است وقرار است ۵ قاضى به اتهامات هولناک عاملان جنایت سیاه رسیدگى کنند.

 

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر:

  • رضا
   3

   خدا لعنتون کنه اخه خدا نشناسها اگه ادم هستین که نیستین چرا یک انسان با هزاران امید و ارزو رو اینجوری نابود میکنین فقط حق این افراد مرگ هست با زجر

  • کیوان
   2

   همه باید اعدام بشن

  • ع
   2

   تف به صورتشون

  • ناصر
   0

   لعنت خدابرچنین انسانهای کثیف وبی همه چیزاینهابایداعدام شوندتادرس عبرتی شود،

  • مهردادغلامی
   1

   سلام اینجورادمای کثیف وبی وجدان بایداعدام بشن تادرس عبرتی برابقیه باشه درکل ارازل اوباش کسانی ک باابروی مردم بازی میکنندبایداعدام بشن

  • محمد
   2

   تنها قانونی که در این مملکت درسته،اعدام این دسته از افراده.خدا کنه زودتر اعدام‌شن.توی همون زندان هم قبل از اعدام بهشون
   تجاوز بشه.

  • مجتبی
   1

   حکم این چند نفر سنگساراسنت در ملا عام

  • ناشناس
   3

   اعدام کنید که درس عبرت شود،انقدر مملکت بی صاحاب است که آدم ربایی میشه تو این شهر به این شلوغی
   دختران جوان هم نباید سوار هر ماشینی شوند وقتی امنیت نیست

  • اصف
   1

   خیلی دردناک است 😔😔بخدا دلم‌کباب شد ..اعدام برای اینا کافی نیست باید با سنگ بکشی..چه افغانی چه ایرانی هیچ فرقی نداره....

  • ناشناس
   1

   بی شرفهارو تیکه تیکه کنید هروز یجاشون رو ببرید لعنت به پدرومادرتون

  • ناشناس
   3

   اعدام نکنندازجونم میزنم خودم بابنزین میسوزونمشون به خداقسم میخورم حالم خراب شدکجان بدین دست من توهمون منطقه که ربوده شده همونجابسوزونمشون ذره ذره بکشمشون نه یکدفعه

  • ناشناس
   1

   م ر گ

  • ناشناس
   1

   این بی ناموسها راعدام کنیرباخواهرمادرخودش اینکاررابکنندبگویدخوشتان می،ایدبی پدر مادرها

  • اسفندیار
   3

   همشون هر چه زودتر محاکمه و به بدترین شکل ممکن بکشنشون بی شرفا رو اخه بگو حرام زاده بی شرف سه نفر نامرد از سگ کمتر چرا با ابروی و حیثت یه دختر پاک اینجوری میکنید بعدشم میسپرید دست افغانی ای تف به غیرتتون بی شرفا دلم درد اومد بخدا

  • ناصر نیایش
   0

   اشد مجازات را برای این متجاوزان که امنیت جامعه را به خطر می اندازند در نظر بگیرد .

   • فقط خدا
    1

    واقعا درست گفتی احسنت بخدا حالم خراب شد سخته ولا دردناک

  • 5

   من باشم افغانیاروباسنگ‌ اعدام میکنیم میکشیم جنازشونومیفرستادم مستقیم افغانستان

  • ناشناس
   3

   اعدام

   • ناشناس
    8

    سلام به همه که نظرشون گفتن ازتون معذرت خوای میکنم البته ازاونایی که ازافغانیهابدنگفتن خدایی همین شمایی که میگین خواهرومادرافغانیهاروهرجادیدین بهش تجاوزکنین چرا آخه به شماچی میرسه اولن غلط کردن که به دخترمردم تجاوز کردن دومن زنده نگهش داشتن این دختربزرگ بوده همین پسره که به ستایش6ساله تجاوزکرد چیزی نبود اون دخترمردم نبود عزیزمن تنهاافغانی تجاوزنمیکنه هرموقع خواستی حرفی ازافغانی بزنی ستایش 6ساله رویادت بیارکسی که بهش تجاوزکردیه پسرایرانی بود

  • امین
   7

   همشون باید اعدام شن

  • ناشناس
   1

   وحشی های نامرد انسان نیستن باید اعدام بشن درس عبرت برای بقیه

   • ناشناس
    0

    همشون باید اعدام بشن بدون شک حرامزاده ها

  • ناشناس
   0

   خانمها باید خیلی مواظب باشن و سوار هر ماشینی نشن

  • حقیقت
   0

   واقعا خدا همچنین حیوانات انسان نما رو لعنت کنه. اینا باید تا عمر دارن توزندان هر ساعت شکنجه بشن نه اعدام

  • ناشناس
   1

   جان مادرتون زجرکششون کنید تا سقط بشن.

  • زهرا
   1

   فقط میگم خدا خیرشون نده .

  • پیمان
   6

   هر وقت خبری بابت تجاوز، قتل ، سرقت و امثال این در رسانه های خبری می خونم همیشه اثری از این افغان ها دیده می شه.چرا اینها را از کشور اخراج نمی کنن.چرا؟ و باز چرا؟

   • 1

    ایا تو از این خبرا حتمی متمعنی

  • Sadegh Ajorlo
   4

   سزای چنین افرادی که بابی شرمی تمام تجاوزبه عنف می کنندفقط وفقط اعدام است وبس تاعبرتی بشه برای دیگران تادیگرشاهدچنین اتفاقاتی نباشیم.

   • ناشناس
    8

    سلام همه افغان بد نیستند . بعد اینکه رانند ه ایرانی هستش و همه نقشه ها زیر سر اون بودش . تا حالا به زن و دختر افغان هم زیاد تجاوزشده با مردهای ایرانی

  • مهدی
   6

   باید اعدام شوند البته هم به خاطر ادم ربایی وهم تجاوزبه‌ عنف

   • ایرانیم
    5

    سلام درجوابت میخوام بگم به غیر از ستایش به چندتا زن افغانی تجاوز شده که تو دیدی یک مشت افغانی گثیف؛آشغال جمع شدن تو ایران که حتی خود من بارها شده که با انها روبرو شدم یک نگاه ناهنجاری یک اخلاق بدی دارن که خدا میداند بس یعنی اگر تونستن فورأ سرت میبرن میزارن روسینه ات مثل آب خوردن والا طرفداری ازاینها بدتر شاخ دم در میارن اگر میخوای افغانی ببینی چطور هس برو جنوب غرب ایران اونوقت میفهمی افغانی چه حیون رزلی هس زن؛ دختراشون همش صورتشون نقاب گرفته اما مرداشون اگر یک زن ایرانی میبینن انقدر نگاهش میکنن که بره دور بشه در آخر باید عرض کنم هرچه افغانی تو ایران هس باید اخراج کنن دومأ این ارازل اوباش که وحشیانه به یک دختر بی دفاع اینگونه تجاوز کردن بای به اشد مجازاد یعنی به دار اویخته بشن وسلام

  • ناشناس
   3

   اعدام توی ملاء عام تادرس عبرتی بشه برای هم نوهاش این اشغالا

  • فاطمه
   1

   چنین آدم مریض هستن چنین کارهای انجام میدن اعدام بشن


   دست عبرت باشه خدا عاقبت همه را بخیر کنه

  • مهران
   0

   اشد مجازات هم کمه برای اینها
   باید اینارو بدن دست داعشیها

   • محمدرضا نیکاییلی
    0

    تجاوز به عنف حکم خدا اعدام است وبس چون ابرو وشرف دختر جوان را گرفتی واقعا برای یک لحظه شهوت ارزش دارد نه والله

  • جواد ال
   1

   فقط با مرگ آنها زمین از وجود پلید آنها پاک میشود
   این جاست که باید گفت بخشش لازم نیست ،اعدامش کنید

  • مهدی محسنی
   0

   لعنت الله علی قوم الظالمین. هیچ حرفی نمیشه زد.

  • ناشناس
   1

   باید حروم کش بشن بی شرف ها

  • ناشناس
   1

   اگر اعدام بشن من فکرمکنم حقشونه

  • ناشناس
   1

   اینطور افراد باید تیرباران شوند،تا حساب کار دست بقیه بیاد،عوضی ها،بی شرف

  • بهزاد
   9

   تا کی 'تا کجا باید جنایت این افغانیهای حرومزاده را باید تحمل کنیم 'اگر دولت عرضه نداره 'بسپاره دست مردم 'تا مردم این آشغالها رو به زباله دان تاریخ بریزند.واقعا خیلی ننگ ه برای ما ایرانیها 'که افغانیهای زنازاده هم نون و نمک ما رو بخورند و هم به ناموسمون تجاوز نمایند.

   • مسلم
    3

    خیلی وقته اینا تو کشورمان جنایت میکنن ، رعفت اسلامی یه دیگه ، وزیر کشور رو باید گردن زد این بی غیرت باعث این همه بدبختی یه افغان انقدر نفوذ کرده تو کشور مگه یکی دو نفره بسپارن به شما ،به گفته مسئولین بی خاصیت ۳ ملیون افی هست تو ایران که ۶ملیون بیشتره آمار دروغ میدن

  • ناشناس
   23

   باید داد اینها رو با تجاوز بکشن .کثافتهای آشغال . هر افغانی که دید به خواهر و دختر و مادرش تجاوز کنید

  • ناشناس
   5

   اعدام جرم کمبه براشون تکلیف دختر بدبخت چی میشه

  • ناشناس
   4

   خدا وندی متعال لعنت کنه این کثافت هاره آدم نیستند آبرویی ماافغان هارو بوردن

  • 1

   هرچه سریعتر اعدام بشن

  • ناشناس
   2

   خدا لعنتتون کنه، روی شیطان رو سفید کردید

  • محمد
   1

   مثل سگ زیر ده چرخ لهشون کنید

  • .
   6

   کار بسیار وحشیانه ای کردن
   اما دلیل چیه؟
   1-فضای بسته ای جامعه
   2-ازهم گسستگی خانواده ها
   3-بازدارنده نبودن مجازات

  • ناشناس
   6

   باید به امنیت افرین گفت !!!!!!!@

  • دین من انسانیته من
   2

   من حاضرم بااین خانم ازدواج کنم،اون فقط الان به یه مرد نیاز داره اون اشخاصی هم که تجاوز کردن اعدام کمه،بیچاره دختره خدا خودش کمکش کنه خیلی سخته

   • با غیرت
    1

    خیلی مردی

  • ناشناس
   0

   نمیدانم از کجا بگم اما جای تردید ندارد جامعه روز بروز بطرف یجور پوچی دهشت وحشیگری بجلو میره خیلی فاکتورها دخیل اند بنا برای اینکه نظم اجتماع بهم نخورد باید جلوی دید همه اشهد مجازات به تناب دار آویخته بشند البته اینجور مسایل در رسانها پخش بشند چندین بار تکرار تا در ضمیر ذهن ادمها بماند .

  • خلیل
   0

   خدا لعنتشان کنه باید سنگسار بشن در ملع عام

  • حمید
   1

   فقط اعدام این تفاله هاالتیام بخش آلام این دخترمظلومه

  • بلوچی
   1

   لعنت خدابرظالمین بادکه چنین نگی برای خانواده های میارند کسانی که به خواهر ومادرش فکر بکند هیچ زمان وبه هیچ وج چنین بی شرف نمی شود

   • ناشناس
    0

    به هر کسی اعتماد نکنید وسوار هر ماشینی نشید آدم مریض وروانی فراوان هست مواظب به خودتان باشید جامعه بیمار است

  • Faragollah
   0

   این افرادلیاقت زندگی کردن ندارن فقط.اینها انسان نیستن.اعدام بهترین گزینه است

  • ناشناس
   0

   فقط اعدام. فوری و قطعی.

  • هاجد
   11

   یقینا اعدام اونم به صورت زجر کش برای هر ۵تاحیوان نجس اما خود دخترم اگه آدم بود و کِرم نداشت خبرش یکمی تحمل میکرد تا آژانس سوارش کنه تا دیدی ۳تا پسر جوان تو ماشینن دهنش آب افتاد

  • حیدری
   6

   یا خدا.
   چرااینهمه خبر تجاوز و قتل و غارت زیاد شده.
   فساد اخر الزمان هست.
   خدا خودش صاحب عصر و زمان رو برسونه.
   اینجور ادما باید بمیرن اما با زجر نه به اسونی به اندازه زجری که اون دختر کشید.
   چراانقدر زندگی رو برای خانم ها و بچه ها سخت کردید؟
   ما شهید دادیم تا از شر داعش در امان باشیم برخی ها روی داعش رو سفید کردن.

   • ناشناس
    2

    سلام آقایون و خانمهای محترم
    این قضیه واسه ۱۵ساله پیشه
    و این باند دستگیر و۲تن اعدام شدن
    الباقی زندان بالای ۱۴سال بریدن براشون
    بچه محل ما بودن یکم دلتون آرام بشه

  • رضا
   0

   به نظر من نباید اعدام بشن باید تا آخر عمر توی زندان بپوسن البته خدای اون دختر خانم هم بزرگه بلاخره زندگی ادامه داره و ایشون هم میتونن از طریق روان درمانی این اتفاق ناگوار رو پشت سر بزار و به زندگی عادی برگردند به امید حق هر چند که این حادثه خیلی فاجعه بار و بزرگه ولی اتفاقی هست که افتاده و باید به زندگی ادامه داد امیدوارم که ایشون و خانواده ایشون هر چه سریعتر به زندگی عادی برگردن. خدا رحمان و رحیم هست . و ما هم از این حادثه عبرت بگیریم و مسولین هم به دنبال علت بروز این حوادث باشن که به امید حق دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم

  • علی
   1

   اول بهشون تجاوزبشه بعدشکنجه درحدمرگ بعداعدام

  • رضا
   2

   جدیدا افغانیها خیلی پروشدن،هرخبری میشه پای یه افغانی وسطه چه قتل چه تجاوز،اگه غیرت دارین ایرانی هستین باید این افغانیها رو گوشماای بدیم،اگه جیگر دارین بسم الله،

   • 9

    نه بابا🤣🤣

  • Ali
   4

   دوستان نوشتند بایداعدام شوند تادرس عبرت شود،چقدر اعدام شده اند و باز تکرار شده،،،،آری بایداعدام شوند،،،،اما چرا در کشورهای پیشرفته اینگونه جرم ها کم،ناچیزه،ویا کم تکراره؟!؟!
   ماخیلی کارداریم،ماخیلی جا مانده ایم،،،اگر فقر رادرمان کنیم،اگرحاشیه نشینی راازبین ببریم،اگر به آموزش توجه کنیم، اگر سرمایه هارا درجای رونق وپیشرفت بکاربریم،اگر بجای دشمنی وهزینه های گزاف دراین مورد،به فکر جوانهاباشیم و اگر کارهارابه دست کاردان بدهیم،،،،،

   • 2

    تو که دم از ناموسو وطنو اسلام میزنی از کجا میدونی مقصر اصلی کیه

  • ناشناس
   1

   توی زندان مشهد این جورمتهم هاروشب اول طوری شیشه به تون شان میکنن که باخونریزی اعزام به بیمارستان میشن.

   • ایرانی
    0

    واقعا؟؟؟!!!

  • امید
   0

   سلام بخداجگرم کباب شداخه این مردانگی هست دولتمردان مامقصرانداینهارابایدحتمااااااااااا.سنگسارکنندتابرای دیگران درس عبرتی بشه خدالعنتان کندبی ناموسها

  • م ج
   0

   خدایا به کجا داریم میریم

  • نقی
   1

   خدا لعنتشون کنه خدا شیطان هم لعنت کنه

  • مصطفی موسوی
   3

   خدا لعنت کنه این متجاوزین به نوامیس مردم رو و به سزای عمالشون برسونه یه عرض داشتم خدمت شخصی که زحمت کشیده و این خبر رو گذاشته خیلی راحت از افغانی بودن ۲ گارگر مینویسی بدون در نظر گرفتن و حساسیت مردم اصالت مصطفی و داود و... رو هم مینوشتی

  • کورد‌
   1

   سلام .این بی شرفهای بی پدر و مادر رو باید ده بار اعدم کرد به جای یک بار افغانهای بی ناموس هر چند ماه یه بار جنایت میکنن چرا کسی نیست اینها رو به در‌ک خودشون همان افغانستان بفرستن ...

  • یه نفر
   4

   برادران افغان...خیلی خوبند....مهمان ما هستند....مهمان حبیب خداست....ببخشید صاحب خونه هستند اصلا...ما مهمانیم!!

  • ناشناس
   0

   اگر قانون با این افراد جنایت کار برخورد جدی کند درس عبرت برای دیگر شیادان میشود
   که متاسفانه ؟؟؟؟؟؟

  • سرباز وطن
   0

   باید در انزار عمومی اعدام بشن باید این حرام زادها اعدام بشن تا درس عبرتی بشه برا اون بی پدر مادرهایی که به ناموس مردم تجاوز میکنن تا ازی غلطا نکنن اگه اعدام نکنن به آقای رئیسی گزارش میدیم خواهشا اعدام کنید تا زمین از لوث این حرام زادها پاک بشه

  • سپیدار
   1

   آخه این حیوونا میدونن اگه گیر بیوفتن کمترین مجازاتشون مرگه ،چرا به خودشون نمیان یعنی به چه قیمتی به این زندگی نگاه میکنن همون مرگ، اونم باخفت ولعنت سزاوارشونه

  • بهروز
   0

   جالبه اینجا همه چیز وارونه است کسی که تجاوز نکرده رو پرونده سازی میکنید ولی هرروز در اخبار تجاوزات هولناک می‌خونیم باید پلیس به ابزار دقیق بررسی مجهز بشوند دادگاه افراد خبره داشته باشه حقیقت را از دروغ تفکیک کنه نه فقط با شهادت دونفر که پول گرفتند یا... کسی رو بی خود محکوم یا تبرئه کنند سیستم معیوب

  • علی
   1

   اینم از امنیت

  • سعید.
   0

   سلام دوستان واقعا سردرد گرفتم حالم بدشد به خدای احد واحد امامن نظردیگه ای دارم ایرانی که بجای خود که بابی غیرتی دست دختر ایرانیو گذاشته تودست یه افغانیه کثیف.اما این افغانیها نمیگم که همشون بدن اما ماتابحال چقدر شاهد این تجاوزهای این کثافتا بودیم اخه این پدرسوخته ها کی میخان ازمملکت ما برن بیرون توهرجهنم دره ای که دوست دارن بابا برید دیگه اخه چی ازجون این مردم میخایین شما شدین مصداق داعشی براایران ببینین امریکا داعش وطالبان سرخودتونوناموستون چی اورده ایاخوبه واقعا ازتون خواهش میکنم ازایران عزیزما بریدبیرون یسریاشونم که زناشون یجوری میان بیرون که انگار ماافعی هستیمو اونا ایرانی یادشون رفته که اگه الان تو افغانستان بودن معلوم نبود چنتا بچه اورده بودن واما ایرانیا باید بااسید سوزوندشون

  • ....
   1

   اعدام در ملحه عام

  • ناشناس
   0

   توی همون محل باید به مدت یک ماه دونه دونه شون وباید به خر بکشید بعد .لنگاشون وباز کنید از فلانشون آتیششون بزنید.آخه اعدام نشد راه حل واسه ی یه مشت کفتار لجن.باید زجر کش بشن

  • ناشناس
   0

   بابا اینا غم میخورن تواین مملکت یا کم میخورن تخم سگها حرامزادها ناموس مارو ببرن ۵روز ما خبر ندتشته باشیم بگردیم ۰۰۰۰۰ خدا لعنت کنه کسب رو که پای این وحشیهارو توی ایران باز کرداقای که مسول هستی توی مجلس نوبت شما هم میشه هنوز افتاب وسط اسمان هست این سگ طولهارو سقط کنین مابقی رو هم بفرستین بزار برن مملکت خرابشدشون از امریکا بوتر شدن برامون ۸سال جنگ کردیم به کدام عراقی بچهای ما تجاوز کردن جنگ نکرده روز روشن جلو چشم مس لین دارن به خواهرهای ما تجاوز میکنن ۰ایا مقام معظم رهبری اطلاع دارد۰اقا جان دستور بده این وحشیهارو بریزن از این سر زمینی که با خون ازاد و نگهداری شد الانم با خون جوانان سر پا است دارن به این خون به ناموس به امید یک مادری که با خون ودل به سختی بچه بزرگ میکنه جلو چشممان مثل مرغ سر بریده ستو پا وپرپر میکنن چجوری باید خوابت ببرد اقایی که مجلس برای اینها مدر سه وبخشنامه میکنید که باید عین بچهای ایرانی بهشون خدمات بدین ۰۰۰۰از کجا بگم کاردم بزنی خون در نمیاد مرد نیست کسی که برای دلپراز درد این پدر و مادر تدابیری نینجامد ۰۰۰۰چه بسا پدر و مادر هایی را که قبلن بی ابرو کردن بی ناموسها ۰خواهش میکنیم فقط اخراجشون کنید اخراج اخراج اخراج

   • 2

    ترک ۶ سیلند خدا خرو دیده شاخ نداده🤣🤣

  • ناشناس
   1

   قوه قضاییه در مقابل این افغانیای وحشی و پلید خیلی ضعیف عمل میکنه و بارها شده که این حرومزاده ها بعد از تجاوز و قتل ایرانیا از زندان آزاد شدن،،،خاک تو سر ما که کشورمون به این روز افتاده،،،از دولت و قوه قضاییه نمیشه انتظاری داشت چون سیاسی کاری میکنن کاش مردم همه افغانیا و عراقیا رو از کشور با لگد بیرون مینداختن،،،۴۰ ساله این آشغالا نمک خوردن و نمکدون شکوندن،،،تف به ذات نجس و پلیدشون

  • علیرضا
   0

   بقولی بعضی مسئولان اینها یعنی افغانها برادران ما وبرادران دینی ماهستند..شمامیدونید چقدر افغانها دراین مملکت جنایت کردن ولی حتی درزندانهاهم به افغانها بهاء میدهند.مقصّر ماخودمون هستیم.اگه یکی ازاین کارهای اینطوری مادر کشوراونا مرتکب بشیم سرمون رو میبرندبه زندان هم نمیرسیم.

  • ناشناس
   0

   خدا جایه حقه بلطف خدا و پیگیری سفت و سخت همشون دستگیر و به سزای اعمالشون رسیدن
   دست بچهای امنیت درد نکنه که حافظ ایرانن
   دست مریزاد

  • ناشناس
   0

   مادرها تورو به خدا بچه هاتونو درست تربیت کنید حتی اگه نون شب هم ندارید به خوردشون بدید تمام بدبختیهامون از همین فرهنگ پایین و اعصاب ضعیف مادرهاست وگرنه باباهای بیچاره که صب تا شب دنبال یه لقمه نونن وقتی از بچگی بهشون احترام بگذارید واشتباهاتشونو با درایت بهشون بفهمانید کار تمومه

  • مرگ
   0

   مرگ

  • ناشناس
   4

   نه به اعدام

  • شهاب
   0

   قربون خدا برم .نمیشه اسم این جانورها مریض رو گذاشت انسان اینا حیوان هم نیستند چوت یه حیوان برای .....همچین کاری نمیکنه یکی میره جونش عزیزش رو برای ابرو و ناموس ایران و ایرانی میده چند تا بی شرف میان بخاطر شهوتشون یکی رو بی ابرو میکنن بعدش هم میدنش دست افغانی بیگانه ناموسش رو لکه دار کنه .اینا ناموس و شرف ندارن .فردا هم چهار نفر میرن خونه این ستم دیده برای رضایت روز بعد هم ازاد میشن.اینا رو باید صدها بار اعدام کرد

  • شهاب
   0

   خدایا واقعا جگر ادم میسوزه وقتی میبنی یک نفر چقدر میتونه وست و کثیف باشه اینها مریضن اینها رو نباید اعدام کرد اینها رو باید در مرکز شهر به سیخ کشید و بدترین جور کشت حتی اون کسی که درخواست بخشش کنه برای این حیوانهای بی شرف.

  • ناشناس
   0

   پست فطرتای بی همه چیز از سگ کمترین فقط سنگسار در مله ی عام.افغانیهای حروم لقمه

   • 2

    بد بخت فقط افغانی همشونو اعدام شن کلوخ

  • مسلم
   0

   مملکتی که بی در و پیکر باشه همینه ، کشور پر شده از اجنبی افغان دست به هر جنایتی میزنند ، وزارت کشور اقدام کند خجالت آور است واقعا ، در مورد متهمان فقط اعدام ...تمام ...

   • 0

    اگه ما حروم لغمه این از شما رشثسید ایا پول شما حرومه پس برو زات اون ادمو ببین

   • ناشناس
    0

    فقط اعدام. جلو چشم مردم که بدون آخر عاقبت تجاوز اینه

  • حسن
   0

   واقعا دردناک
   جناب آقائی که متصدی عبور دادن غیرقانونی ازمرزها این بی شرافت ها که با گرفتن چندرغاز پول رشوه از افغانهای نامرد این هم نتیجه عمل بی شرافتی تومیباشد
   که به خواهر وناموست این چنین تجاوز میشه حالا این پولهارو خرج دوا ودکترت کن بی شرف نامرد

  • Esiii
   0

   و واقعا دیگه هیچ کجاامنیت نیست تف ب شرف نداشتتون بی صفتای آشغال چراباناموس و آبروی ی دختر وخانوادش بازی میکنیدآخه کثافتای مفعول حقتونه مثل کفتارسقط بشید اینم ی جورداعشه اینها داعشهای وطنی هستن ک گذشته هولناکی داشتن

  • حاتم
   0

   اعدام نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر

  • حسین وفای منش
   0

   دولت اعدام بشه

  • ناشناس
   0

   اول از همه باید با مسافر برهای شخصی برخورد شدید بشه تا مسافربر شخصی باشه این نامردیها هم هست دولت باید این اقدام را بکنه تا ناموس مردم امنیت داشته باشه

   • ناشناس
    1

    تو هم حتما راننده تاکسی هستی اومدی حقتو اینجا بگیری(سوخته نیا ده سو برشته)😅😅

  • حمید
   2

   مسئولین ضعیف عمل میکنن اطراف کارگاه ما پرافغانیه همشون بدون مجوز اینا از آسمون نیومدن از مرز زمینی رشوه میدن قاچاق میان اولا نباید اینا ساماندهی شن دوما آدم مجرد شهوت نداره بااین فضای مجازی چرا همسرانشون نیان،چرا یه مشت آدم معلوم نیست ازکجا اومدن بدون هیچ مدارکی تو مملکت ما کارمیکنن،سومااینا دائما درحال مصرف مواد مخدرن ازجمله هشیش اصلا تو خانه هاشون کشت میکنن نتیجه اینکه مسئولی که این مطالب خونده یه فکر بکنه برای آرامش،امنیت ایران اگه نمیتونه بره گمشه کنار بزارن مردم یه فکری بکنن امان از بی تدبیری

  • ناشناس
   1

   نقش ماموران و کلانتری چی بود این وسط اون ک خودش فرار کرد دادگاهم مجازات میکنه ،، بنظرتون اگه دختر فرار نمیکرد این جنایتکارا مجازات میشدن ،، البته هزاران پرونده اینجوری بلاتکلیف هست ک طرف اگه زرنگ باشه خودشو نجات بده وگر نه ....

  • آذر
   2

   باید ریشه این مسایل برچیده شود و با اعدام این چند نفر ریشه کن نخواهد شد. ۱. باید اعتیاد ریشه کن شود. ۲- به جوانان باید تخصص و تعهد یاد بدهیم. ۳. قانون و مجازات به همه جوانان تحصیل گردد. ۴. مکان هایی برای تخلیه جنسی ایجاد گردد ۵. جداسازی محافظین نوامیس جامعه ( خانم های عمومی) از سایر خانم ها و به کارگیری این خانم ها در مراکز ازدواج موقت. ۶. کلیه اقشار جامعه در سنین به خصوصی به صورت اجباری حرفه ایی را به صورت تخصصی یاد بگیرین. الا این جامعه با این توحشات همیشه دست به گریبان هستند.

   • ناشناس
    1

    مگه زباله هستند که طرح تفیکیک سازی دادی؟ همه آدم هستند همه آرزو دارند همه رویا دارند کسی برای بردگی خلق نشده . کسی هم ذاتا کنیز و غلام خلق نشده. همه انسانها برابر هستند و حق انتخاب دارند و کسی نمیتواند کسی را خلاف میلش ، ان هم به کار بدی بگمارد.

  • حامد
   2

   در یکی از قبایل افغانستان رسم است هرکسی به دختری بزور تجاوز کند خواهرش را باید در جلو مردم سه نفر به او تجاوز کنند اگر خواهر نداشت مادرش و یا زن برادرش
   از قانون خودشان استفاده کنید تا درس عبرت برای دیگران باشد

   • ناشناس
    2

    بجای این که به افغانی هاروفوش بدیم بایدببینیم مشکل اصلی چیه..توایران انقدرازدواج هاسخت شده که جوانامون دست به این کارمیزنن..ریشه اشلی فسادروبکنیم

  • ناشناس
   0

   خدا لعنتشون کنه. دلم واسه اون پدری میسوزه که خبر تجاوز به دخترشا فهمیده. عدالت حکم میکنه این پنج نفر قبل از اعدام شکنجه روحی وجسمی بدی ببینن وبعد اعدام بشن

   • ناشناس
    5

    اخه برادر من افغانستان کدوم خری همچین قانونی رو بهت گفته که خواهر خودش باید تجاوز بشه🤣برادران و خواهران گرامی من یه کار گر ساده گاوداری ام ولی این جیزارو میبینم دلم به درد میاد من از بابت این همشهری های افغانیم از شما عذرخواهی میکنم و شرم دارم 😭

  • ناشناس
   0

   سلام اینهارو در چرخ گشت لطفا چرخ کنید و کمی هم ادویه کاری اضافه کنید اگر نمی توانید من آمادگی خودم جهت این کار اعلام میکنم تشکر یا حق

  • مهدی
   0

   لعنت خدابرشمابایداعدامشون بکنید

  • بیژن
   0

   اعدام حقشان است

  • مارمولک خسته
   1

   در سریعترین زمان ممکن اعدام بکنید این انگلهارو

  • مهدی
   1

   باید مث سگ کشت بی ناموسی ک دختر ایرانیا میدن دست چنتا افغانی ناموس فروشا باید از دم کشت اینارا

  • ناشناس
   1

   به نظرم شما بایستی هنگام سوار شدن دقت بیشتری می کردید.عقل سلیم قبول نمی کنه دختری سوار خودرویی بشه که سه سرنشین پسر جوان داره. یا از قبل یکی از پسرها رو میشناختی که براحتی سوار شدی و یا فریب خوردی. این شیطان صفتان هم بایستی اعدام بشن.

   • علی اصغر حسینی
    0

    خدالعنت کنه به همیه آنها من خودم یک پدرهستم ازخداوند آرزوی مرگ میخواهم برای آنها
    و
    اشدمجازات اعدام

  • ناشناس
   0

   چطور دزدایی بودن ک با وجود این بلایی ک سرش اوردن طلاو پولشو ازش نگرفته بودن؟

   • ناشناس
    1

    تازه اونم فقط 450 هزار تومن خواستن. معمولا میلیونی درخواست میکنن.

  • A
   0

   خداازشون نگذره شما وجدان ندارین بی شرفا اگه اون لحظه من میدیدمتون چنان بلایی به سرتون میاوردم زنده زنده مینداختمتون تو گود اتیشتون میزدم لعنت برشما غیرت مردی ندارین دختری بااین همه امید داره نون حلال درمیاره بی شرفا چطوری غرورتون اجازه میده اینکارها بکنین اعدامشون کنین ولی اول خوب زجر کششون کنید

  • ناشناس
   0

   باید هر دو روز یکبار ، با یک اَره، بخش کوچکی از بدنشان را آرام آرام برید و بعد زخم را پانسمان کنند تا نمیرند.
   و در آخر هم در انظار عمومی ، آنها را زنده آتش بزند و خاکسترشان را در چاه توالت بریزند.

  • مجتبی
   1

   خواهش میکنم اینارو بدین تحویل خودم تا قبل اعدام قصاص تجاوز خودم انجام بدم هر چند نفر باشن هم در توانم هست

  • ناشناس
   1

   افغانی ها باید فرستاده بشن کشور خودشون

   • ناشناس
    3

    البته ببخشید ایرانی ها باعث این وحشی گری ان تو زورت به ۴تا گار گر بد بخت میرسه🤣🤣

  • علی
   2

   این همه افغانی تومملکت بایداعتراض کنیم بگیم...بچه های ماتوکلاسای چهل نفری میشینن خانه های ویلایی وبزرگ دستشون...هرجایی هم شری بشه پای این لقمه حرومه هادیده میشه.چرادولت ایناروازکشورنمی اندازه بیرون...مفت خوردن یاغی شدن.برن کشورخودشون....اکثراهم لفظ قلم صحبت میکنن خودشونوبچه ی ایرانی میدونن...هرجامیری هستند...تازگی هابراشون سمینارویاتوتلویزیون هم دیده میشن عصرجدیدوبدون مرز.......همه بایدبرای رفتن این کثافتها دست به دست هم بدیم...

  • یک فرهنگی
   4

   چرا اسم معلم را با این خبر ها خراب می کنید

  • ناصربهادری
   0

   سلام ،قانون هیچ کاری بااین حیوان صفتان نمیکنداومن نامردان که به فهیمه ۶نفرتجاوزکردن آزادمیشوندو روزبعد فهیمهای دیگر،اگرقانون حکم اعدام برای هرکسی که ازیت وآزارکند تاچه رسدبه تجاوز بخداقسم خیلی کم است ،قانون هیچ قدرتی درمقابله بااین نامردان نمیکندحالا اگردختریکی ازوزیران مدیران وحتی شما ماموران آگاهی را به اون وضع ۶نفری بهش تجاوزکنندچه میکنید؟هیچ؟ اگرمن باشم خودم بانقشه حسابی همه شونو قطعه قطعه میکنم وبرای خانوادهایشان میفرستم وفیلمشو میگیرم ودرفضای مجازی پخش میکنم ومیگم قانون باهاشون هیچکاری نمیکندکه زودآزادشون میکنند

  • ناصر
   1

   سلام تو هر خانواده ای خوب بد هست افغانی و ایرانی هم نداره تو شهر ما چن نفر افغانی هست از خانواده سردرودی هم ازدواج کردن و ما به غیر از خوبی چیزی ازشون ندیدیم .غفور ایزوگام ،محمد روفه گر ،داماد ساریخانی و ده ها خانواده دیگه

  • امید
   1

   عزیزانم لطفا به هم توهین نکنید انسان جایزالخطاست.بایداز طریق تبلیغات آگاهی افراد را بالا برد که حواسمون خیلی جمع باشد چون عجله داریم سوار هر ماشینی نشیم.و اگر آموزش صحیح انجام بشه و قوانین واضح در رسانه ها برامون گفته بشه ترس از اعمال قانون از خیلی خطاها جلوگیری می کنه.
   خدا یا خودت از مون محافظت کن.
   در ضمن هیچ پدر و مادری راضی نیستن فرزندشون کار بد انجام بده.حتی اگه خودشون خلافکارباشند.

  • کرمانشاه
   0

   تو را به خدا تورا به امام تورا به زمین تورا به زمان بدین تحویل من بخدا قول میدم این هارو نکشم

  • اواسو
   0

   امنیت خیلی بالاست به گفته مسولین تدبیروامید.!!!

  • چرانبایددختران سرزمین من امنیت داشته باشند ..
   1

   چرانبایددختران سرزمین من امنیت داشته باشند

  • س
   1

   باید مثل سگ باهشون رفتار کنید و با تبر سرشون ببرید این بی شرفهای بی ناموس مرگ بر افغانی

  • احمد
   0

   اگر اعدام نکنند حق این دختره ضایع خواهد شد
   باید اعدام شوند تا درعبرتی به دیگر کثافتهای روی زمین باشد

  • مریم حاجی محمد
   2

   این بی هویتا انقدر پرو هستن که بازم میان از کار همدیگه دفاع میکنن آخه بی ناموس تو مملکت من چی میخوای افغانی کثیف اینقدر بیکارن که میات جواب تک تک پیامها رو با پرویی میدن ، چون از راه گدایی دزدی قاچاق امرار معاش میکنن یا زنهاشون برایه کلفتی میفرستن خونه ایرانیها زناشونم از مرداشون کثیف تر اینجا حرف زدن فایده نداره دست به دست هم بدید آی مردم آی مسئولین از جایب که فکرشو نمیکنیم دارن ضربه میزنن به ناموس ایرانی این همه ایستادیم شهید دادیم نصف جونامون شهید شدن حالا یه افغانب که پایه ناموسش وانستاده جنگ وکشورشو ناموسشو گذاشته فرار کرده اومده باید به ناموس ایرانی تجاوز کنه ،خونشون از خون جونایه ما که هشت سال جنگیدن رنگینتره ،دیگه وقتشه اینا که از آمریکا گنده تر نیستن ، بریزیمشون تو زباله دان تاریخ اینا بیشتر ایراتی کشتن تا عراق ،هرجا دیدیدشون زنگ بزنید پلیس امنیت چون هیچکدوم نه شناسنامه دارن نه هویت جنایت میکنن فرار میکنن کشورهایه دیگه میان از ایران میرن ترکیه ،آهای مسئولین مرزا رو ببندین این کثافتا قاچاقی نیان به خدا که مردم ما با آبرو زندگی میکنن و به سختی بچه هاشونو بزرگ میکنن ولی اینا به دخترایه خودشون رحم نمیکنن و باردارشون میکنن تا بچه دار بشن بفرستن ایران گدایی و دزدی

  • ناشناس
   1

   ولی اینجاش که میگه دختر زنجیر طلا رو به پسر افغانی میده تا براش ماشین بگیره یه جای کار می لنگه !!! یعنی وقتی اونا بهش تجاوز کردند بعد زندانیش کردند و افغانی ها هم بهش تجاوز کردند حالا سوال اینجاست چطور در چنین شرایط بدی طلاهاش رو نبردند؟؟؟!!! تجاوز کردن ولی طلاهاش رو نبردند یعنی چه ! و اینجا باهاش معامله کردند؟؟!! چقد آدمای پست فطرتی که اجازه دادن افغانی ها هم اینکارو باش بکنن! تهرانی ها خیلی به این افغانی ها بها میدن عبرت هم نمیگیرن

  • OMIDJO
   5

   من خودم افغانی هستم اما واقعا تعصف میخورم چرا باید این اشغال ها را اعدام نکن فرق نمیکنه چی افغانی چی ایرانی هر کسی ک دست ب همچون جنایتی میزنه حکمش اعدام هس وهمه جا خوب بدش را داره چی افغانستان چی ایران ..

  • ناصر
   0

   شکرگزار این امنیت باشید..

  • ابراهیم
   0

   این انگل های جامع رو فقط باید اعدام کرد کمترین مجازات اعدام هستش تا کسی دیگری از این غلط نکنه

  • حسن
   1

   وای خدا... اعدام سریع و به بدترین شکلش در ملا عام همشون لطفا. این بی ناموسای افغانی رو هم مثل سگ بندازین از کشور بیرون از این کثافتا جز بدبختی چیز دیگری برای ایران عزیز ما نیست

  • محمد مرشدلو از مشهد
   0

   خدا لعنت کنه اون آدمهایی رو که به ناموس مردم تجاوز میکنن

  • امیر
   1

   حتما اعدامشون کنید درس عبرت بشه برای بقیه.افغانیا دیگه خیلی زیاده براشون این غلطا تو کشور ما

  • هیدا
   1

   خیلی عجیبه که چرا اینطور آشغال ها را اعدام نمیکنند، حکم شرع و عرف و اجتماع برای چنین مجرمانی اعدام است فقط اعدام میتواند مجازات چنین موجودات پلیدی باشد که هیچ حیوانی چنین کاری نمیکند، تف بر شرف نداشته تان لعنت خدا بر شما

  • ناشناس
   0

   خدایا این همه کثافت را میبینی وهیچ کاری نمی کنی،مجازات این افراد اعدام است

  • ناشناس
   2

   شما چیزی جز تجاوز و قتل و غارت از افغانیها شنیدین ،این کثافتا رو باد از کشور انداخت بیرون،این چند نفر رو هم باید جاوی خانوادش سنگسار کرد

  • گلیج
   0

   اعدام اینها دردی را دوا نمیکنه چونکه خودشون راحت مردن
   وبرای مملکت هم هزار درد سردیگر درست کردن
   بهترین مجازات حبسهای طولانی مدت ۴۰یا۵۰یاساله است بدون عفو وقتی کسی میخواد جرمی بکنه متوجه بشه قراره ۴۰سال زجر بکشه غلط بکنه مرتکب جرمی بشه
   البه بدون عفووشرایط سخت

  • ناشناس
   0

   چقد قاضی چقد حکم چقد عقده ای

  • رضاشاهوردی
   0

   خدا خیر نده اونی که پای افغانی هارو تو این مملکت باز کرد وبیشتر لعنت کنه اونهای که به افغانیها کار میده .فقط اعدام شاید زرهای این دردو تسکین بده انهم به زودی نه هزار سال دیگه

  • فاطمه محمدی
   0

   به نظر من حکم تجاوزسنگسار در ملا عام است این باعث میشه که برای دیگران درس عبرت باشه

  • ناشناس
   1

   بخشش بخشش

  • حمید
   0

   اینجور ادما رو فقط آلت جنسی اشون رو باید قطع کنند تا آخر عمر عذاب بکشند

  • ناشناس
   0

   اگر می خواهید به ماهیت اکثر افغانی ها پی ببرید به برنامه ایمو قسمت زنده برید تا ببینید چقدر به ایرانیها فحش و ناسزا میگند جالب این که با پرچم ایران زنهای بد کار وقت به زن های ایرانی نسبت می دهند

  • ناشناس
   1

   بعیده قوه قضاییه اعدامشون کنه یه چند سال زندان و عفو می خورند بر می گردند به جامعه

  • امید
   0

   اعدامشون کنن تادرس عبرتی برای دیگران بشه اعدام اعدام

  • ناشناس
   1

   بخشش لازم نیست،اعدامش کنید،دیگه نمیشه اعتمادکنی ناموست روتنهابفرستی بیرون،چه دنیایی شده😑اون افغانی کجاکه میره میشه مدافع حرم وازناموسش دفاع میکنه،این افغانی هاکه دارن راحت توی ایران هرغلطی که دوست دارن میکنن.لعنت به هرچی آدم بی ناموسه

  • ناشناس
   1

   یا ابلفضل😐

  • ناشناس
   0

   این حیون صفتها رو باید زجر کش بکنن تا بفهمن که یک آدم بی گناه رو نباید این جوری چند روز شکنجه بدن

  • Hasan
   0

   نه اینهانبایدباچوبه داراعدام شوند.بلکه بایداین کفتارهای نجس رازنده زنده درآتش سوزاند

  • سامان
   0

   آخه اگرحکم اعدادم هم داده بشه سلبریتیهای دولیتری میرن دلسوزی برای این متجاوزین ومیگن اسلام خشن وخشونت داره و.....

  • پارسا
   0

   آنقدر ناراحت کنند است که نمیدونم چی بگم.....

  • پارسا
   0

   اعدام برای این پست تر از حیوان ها کم هست باید تیکه تیکه شوند و سوار ماشین مشکوک نشویم مخصوصا خانم ها.

  • حمید
   0

   باید قبل اعدام باید به خواهر یا مادرشون جلوی چشمان هیزشون تجاوز کرد تا بفهمن بی ناموسی چه دردی رو برای خانواده های رنج دیده به ارمغان میاره

   درسته اینکار غیر اخلاقی هست ولی با بی ادبان بی ادبی عین ادب است،

  • رحییم
   0

   بایدهرروزیه عضوبدنشون روقطع کنن تاواسه بعدی همچین فکری به سرش نرسه

  • ناشناس
   0

   منم یک زنم همیشه به زنان ظلم میشه چه در جامعه چه درخانواده تا بوده درحق زنان طلم شده

  • ناشناس
   0

   خواهش میکنم هر پنج نفر را اعدام کنید تشکر

  • ناشناس
   0

   به اینها انسان یا آدم نباید گفت،باید گفت حیوانهای کثیفی که بویی از انسانیت نبرده اند،که اگر برده بودند چنین بی رحمانه رفتار نمی کردند

  • مهدی
   0

   بایددرملاعام اعدام شوندکه درس عبرتی بشه واسه دیگران.

  • و.س
   0

   مملکتی که ارزش زن به زیبایی و ارزش مرد به دارایی
   دخترا آهن پرست و مرداشم اندام پرستن همینه دنباله اندیشه و انسانیت نگرد

  • مریم
   0

   اولا اگه یارو که کفتی چرا افغانی
   اخ اگه ایرانی بوده
   دختره هم ایرانی بوده
   دوما به نظر من خواهر ومادر های اون چند نفرو بیارند
   بدن به من جلوی چشمشون بدم به چند تا پسر
   همون بلایی که سر دختر اوردند نه یک با بلکه چند بار شرشون بیارند ببینم چه مزه ای میده هر چند اینجور ادما اول با خواهر خودشون این کارها رو میکنند

  • ناشناس
   0

   باید با چنین آدمای کثیف و هاری مثل خودشون رفتار بشه یکی بدتراز خودشون بهشون تجاوز کنه لعنت به این آدمای کثیف باید جلوی همه اعدام بشن تا درس عبرتی باشه برای آدمای بدتر از خودشون نفرین بهشون 😡😡😡

  • فاطمه
   1

   سلام به این جور آدم های وحشی که با آبروی ایران بازی میکنن امنیت ایران را بهم میریزم باید 5بار اعدام بشن حالا ما امنیت داریم این وضع ما اگر خدایی نکرده مثل عراق بودم در خونه هامون را ازجاش درمیاوردیم خداراهزغرمرتبه شکر که امنیت داریم

  • ناشناس
   0

   ایشالا بمیر

  • ناشناس
   0

   انشالله هرچه زودتر به اعمال کثیفشان پایان دهنند که
   چنین حیوانی دیگر وجودنداشته بتسد

  • علی
   0

   بنظر من اعدام کمه اول باید عضو بدنشونو ببرن بعد اعدامشون کنن یا همون کاری که کردن باهاشون بکنن بعد اعدام

  • 0

   ک

  • 0

   با اینکه مسببین این امر فجیح باید به سزای عمل شون که همون اعدام هست برسن شکی نیست اما واقعا تا کی باید شاهد همچین رفتارهایی در جامعه باشیم چرا برای رفع این موارد که خواه ناخواه شاید روزی دامن خودمون و یا خانواده های هر ایرانی اتفاق بیوفته هیچ راه حلی توسط مسئولان ارائه نمیشه، انگار همه چشم ماشونه بستن و فقط نظاره گرند

  • زهرا
   1

   باید هیچ ایرانی تو کل دنیا سیتیزن نشه
   همین

  • مجید
   1

   اخه چرا این افغانی های کثیف تو تهران را دادن هرکاری دوست داشتن میکنند..باید نسل اینهارو نابود کنند افسوس که عرضه ندارن

  • ناشناس
   0

   این بی ناموسها باید ریشه کن بشن

  • Mahmoud
   0

   باسلام اینا هر ملیتی که داشته باشن مرگ هم براشون کمه اینا باید روز به روز بمیرن فقط از خداوند بزرگ میخوام به پدرو مادر این طفل معصوم صبر بده و به این خانمی که واقعا مظلوم واقع شده شفای روحی از خداوند براش مسئلت دارم چون هرلحظه به یاد اون دقایق سخت و دردآور میفته تو را به تمام مقدسات قسمتان میدم بیایید هر لحظه به خانمهای تنها فرهنگسازی کنیداز سرویسهای عمومی اتوبوس و تاکسی و مترو و....... استفاده کنند چون امکان داره گیر مسافربر نماها بیفتند و از نیروی انتظامی درخواست دارم بیشتر در محیط ها و مناطق خلوتتر با جدیت بیشتری به مسافربر نماها که تعدادشون کم هم میباشد دقت بیشتری نمایند باتشکر .

  • ناشناس
   0

   اعدام برای این چنین انسانهای پستی کم است

  • ناشناس
   0

   بایداعدام‌‌بشنه

  • محرم
   0

   اینجوراشغال افغانی های کثافت بایدتکه تکه کنند عبرتی برای دیگران با‌شد

  • نیلوفر
   0

   باید اعدام بشن موافقم

  • مردم احمدی
   0

   با سلام، متاسفانه هر روز شاهد چنین اتفاقات درد اور و وحشتناکی هستیم، من میخواستم در جواب اون شخص افغانستانی بگم، یادمون نرفته سال1386 شش مرد افغان یه دختر ایرانی را تجاوز و سرش را بریدند، و هفت سال پیش یه پسر 15 ساله مورد تجاوز 11 مرد افغان قرار گرفت و فوت کرد. خدا خودش کمکمک کنه، منکه از زن بودن خود ناراحتم دنیا به زنان از جنبه مادی و جنسی نگاه میکند و ارزشهاي انسانی و علمی زنان را قبول ندارند

  • شهروز
   0

   زندان ابد

  • عبدالاه
   0

   بایداعدام بشه

  • طاها
   0

   اینجورامهاباید دروسط میدان ازادی به داراویخته شود تاعبرت به امهای که بفکرچنین کاری هستن اینهایک نوع جانی هستن به ناموس مردم درسدازی میکنه

  • Saeid
   0

   فقط اعدام

  • صدراله.
   0

   بایدهمچنین‌افراد‌نابود کرد


  • ناشناس
   0

   بایداعدام شوند

  • مهاجر
   0

   منم یک شهروندمهاجرافغانستانی هستم،این جنایت نابخشودنی راتقبیح می کنم.مجازات آنان اعدام است،بایدحداعدام برآنان جاری شود.

  آنچه دیگران می خوانند:
   ‍‍‍
   روی خط رسانه