همزمـان بـا آغـاز آیین ملـی "زنگ بیمـه" در مدارس کشـور صورت گرفت؛

با مشارکت بیمه پارسیان زنگ بیمه در شهر بندرانزلی به صدا در آمد

کدخبر : 31764

همزمـان بـا آغـاز آیین ملـی "زنگ بیمـه" در مدارس کشـور، بیمـه پارسـیان در مـدارس اسـتان گیلان، شهر بندر انزلی زنـگ بیمـه را بـه صـدا در آورد.

براساس این گزارش، بیمه پارسیان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه فرهنـگ سـازی از مقاطـع پایـه تحصیلـی به عنوان سفیران بیمه با همکاری بیمه مرکزی ج.ا.ا، مراسم زنگ بیمه را در شهرستان بندرانزلی برگزار کرد.

براساس این گزارش، در این مراسـم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان بندرانزلی و همچنین جمعی از همکاران بیمه پارسیان در "دبستان کودک شاد" این شهرستان برگزار شد، خلاصه ای از هدف برگزاری زنگ بیمه و اهمیت بیمـه در زندگـی برای حاضرین مطرح شد. همچنین مفاهیم بیمه و معرفـی انـواع بیمـه و مزایـای بیمه هـای عمر و سـرمایه گذاری از موضوعات دیگری بود که به آن پرداخته شد تا دانـش آمـوزان بتواننـد نقش بسـزایی در توسعه فرهنگ بیمه و متقاعد کـردن والدیـن خـود جهـت خریـد بیمـه نامه هـا و سـرمایه گـذاری در ایـن صنعت ایفـا نمایند.

در پایـان بـا توجه به اهمیـت آموزش بیمـه، کتاب داسـتان "روزهایی کـه ابری بـود، حادثه هاش رنگی بـود" بـا موضـوع بیمـه به همراه هدایایی در بیـن دانش آمـوزان توزیع شـد تـا آن ها را بیشـتر بـا مفهوم بیمه آشـنا سـازد.

 

روابط عمومی بیمه پارسیان

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

دانلود جوکر

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ