مدیر واحد عملیات شرکت فولاد سفیددشت:

با حضور فولاد مبارکه در کنار خود، بر چالش ها فائق خواهیم آمد

کدخبر : 31563

ایمان سـلیمانی، مدیر واحد عملیات شـرکت فولاد سفیددشــت ، در گفت وگــو بــا برنامــه رادیــو فــولاد از فعالیت هـای ایـن واحـد سـخن گفـت.

ماحصـل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

به طور مختصر مجتمع فولاد سفیددشت را معرفی فرمایید.

شرکت فولاد سفیددشت یکی از 7 طرح استانی است که در سال 1386 با یک واحد احیا مستقیم و یک واحد فولادسازی در نظر گرفته شده بود. به دلیل معطل ماندن پروژه و عدم تخصیص بودجه کافی، 65 درصد سهام این شرکت به فولاد مبارکه وا گذار شد. در ادامه با اتکا به تجربه، دانش فنی، سرمایه گذاری و پیگیری های شرکت فولاد مبارکه، واحد احیا مستقیم این پروژه با ظرفیت 800 هزار تن آهن اسفنجی به عنوان اولین طر ح از 7 طرح استانی در سال 1395 به بهره برداری رسید. در کنار واحد احیا، واحد فولادسازی کوره قوس الکتریکی LF ، EIL  هم با ظرفیت 800 هزار تن در سفیددشت پیش بینی شده که این پروژه در حال حاضر، 93 درصد پیشرفت دارد و انتظار می رود تا پایان سال جاری وارد فاز بهره برداری شود.

در حال حاضر به طور مستقیم چند نفر در فولاد سفیددشت مشغول به کار هستند؟

نیروهای امانی شرکت 210 نفر و پیمانکارانی که در پروژه های بهره برداری و نگهداری تعمیرات به ما کمک می کنند نیز 250 نفر هستند. حدود 400 نفر هم در اجرای پروژه فولادسازی مشغول به کار هستند.

مهم ترین برنامه های در حال اجرای فولاد سفیددشت در سال 1401 کدام اند؟

در ابتدای سال 1401 ،اهداف اصلی شرکت در قالب 7 هدف تدوین و اجرایی شد. اولین هدف ارتقای فرایندهای ایمنی و حفظ محیط زیست بود که خوشبختانه تا کنون موفق شدیم بدون حادثه فعالیت های جاری را انجام دهیم. در راستای بهبود فرایندهای زیست محیطی نیز اضافه کردن دو غبارگیر با ظرفیت 92 و 32 هزار مترمکعب در حال پیگیری و اجراست. علی رغم محدودیت های انرژی، مدت 2 سال است که میزان تولید در شرکت به ظرفیت اسمی رسیده است. حفظ و تداوم این روند هدف دومی بوده که در شرکت تدوین و محقق شده است. هدف سوم راه اندازی واحد فولادسازی است که انشاءالله فاز اول آن تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد. هدف چهارم اجرای سایر پروژه های توسعه ازجمله تصفیه خانه، جاده، مخازن ذخیره و پروژه بیلت است که همگی در حال انجام هستند و پروژه بیلت هم امسال شروع شده است. هدف پنجم جذب و آموزش نیروی انسانی موردنیاز بود که فرایند استخدام و آموزش نیروی های پذیرفته شده با کمک فولاد مبارکه انجام گرفته است. در حال حاضر تعدادی از نیروها آموزش دیده و در شرکت مستقر شده اند و در حال انجام امور محوله هستند.

هدف ششم تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز فولاد سفیددشت است که در زمان و با کیفیت مناسب تأمین می شود. الزم است همین جا از این فرصت استفاده کنیم و از مدیریت فولاد مبارکه به دلیل پشتیبانی و تأمین مواد اولیه و فروش محصول شرکت فولاد سفیددشت تشکر نماییم.هدف هفتم نیز تأمین مالی طرح های توسعه شرکت بوده که مشخص ترین اقدامی که انجام شده پروژه بیلت است و در این زمینه توانسته ایم اقدامات خوبی انجام دهیم.

میزان تولید آهن اسفنجی در فولاد سفیددشت چقدر است؟

ما در سال 1399 برای اولین بار توانستیم به ظرفیت اسمی 800 هزار تن برسیم. سال گذشته نیز علی رغم محدودیت های بسیار سنگین برق در تابستان و گاز در زمستان، توانستیم همین میزان تولید را حفظ کنیم. امسال هم با همین نقشه راه از روز اول فروردین به کار ادامه داده ایم و در هفت ماهه ابتدای سال، 537 هزار تن تولید محصول تولید کرده ایم که11 هزار تن بیش از میزان تولید در مدت زمان مشابه سال گذشته است. این میزان همچنین 6 درصد از برنامه تولید که 508 هزار تن بوده بیشتر است. ا گر محدودیت های برق در تابستان ایجاد نمی شد، احتمالاً تا 40 هزار تن به این رقم اضافه می شد. از طرف دیگر با توجه به محدودیت گاز مجبوریم برنامه تعمیرات سالانه را در زمستان اجرا کنیم. درصورتی که محدودیت ها وجود نداشت، قطعا می توانستیم بیش از ظرفیت اسمی تولید کنیم.

در مورد پروژه ماشین ریخته گری بیلت توضیح دهید.

از اواخر مردادماه اجرای پروژه احداث ماشین ریخته گری بیلت با ظرفیت 800 هزار تن در سال آغاز شد و   اکنون با 20 درصد پیشرفت در حال انجام است. با توجه به زمان بندی پروژه که 30 ماه پیش بینی شده، پیشرفت قابل قبولی داشته ایم. بعد از راه اندازی واحد فولادسازی و اتمام عملیات احداث ماشین ریخته گری تلاش خواهیم کرد ماشین ریخته گری بیلت را تکمیل کنیم تا بتوانیم همزمان، هم اسلب و هم محصول بیلت تولید نماییم.

چه بخش های دیگری در این شرکت احداث و به بهره برداری رسیده اند؟

در آبان ماه سال گذشته، واحد بریکت سازی ناحیه آهن سازی شرکت فولاد سفیددشت به بهره برداری رسید. راه اندازی واحد فولادسازی پیش نیازها و پس نیازهایی داشت و یکی از آنها واحد بریکت سازی بود. سال گذشته پیش بینی کرده بودیم واحد فولادسازی با تأخیر راه اندازی شود، ولی واحد بریکت سازی را زودتر راه اندازی و به تولید رساندیم. در خصوص نقش این واحد باید گفت واحد بریکت سازی در مسیر ارسال DIR از احیا به فولادسازی قرار دارد و در حال حاضر این آمادگی به شکل 100 درصد در واحد احیا مستقیم وجود دارد که محصول با کیفیت موردنیاز واحد فولادسازی را ارسال کند. عملیات ساخت مخازن ذخیره آهن اسفنجی یکی دیگر از این پروژه هاست که دو مخزن 4 هزار تنی به مخازن قبلی اضافه شده و ظرفیت ذخیره سازی محصول موردنیاز را افزایش داده است.

بزرگترین چالشی که فوالد سفیددشت با آن مواجه است چیست؟

تأمین انرژی یکی از سه چالش عمدهای است که نه تنها فولاد سفیددشت، بلکه همه شرکت های صنعتی با آن مواجه اند. به همین منظور در زمان های مناسب با تولید حدا کثری، کاهش تولید زمان محدودیت انرژی را جبران می کنیم. شاهد این مدعا کسب رکوردهای پی درپی روزانه و ماهانه در سه ماه نخست سال است. برای تأمین آب موردنیاز شرکت به نتایج خوبی رسیده ایم. استفاده از پساب های شهری و احداث خط انتقال اختصاصی و تصفیه خانه جامع راهکارهایی بوده که در این حوزه عملیاتی شده است. در زمینه برق هم در پی احداث نیروگاه اختصاصی هستیم. چالش بعدی راه اندازی واحد فولادسازی است. بدون تردید کار زیادی پیش رو داریم، اما نکته مثبت قضیه این است که با استفاده از تجارب و دانش کافی که به واسطه حضور فولاد مبارکه در اختیار داریم بر این چالش فائق خواهیم آمد. چالش سوم توانمندسازی نیروی انسانی است که نیاز به آموزش های تخصصی دارد. در کنار همه اینها، حفظ تولید و راه اندازی واحدهای جدید هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه هم با به کارگیری ظرفیت شرکت های پیمانکاری و مشاوران فولاد مبارکه، راه آسان تر خواهد شد. موضوع بعدی منابع مالی و استفاده از پیمانکاران مناسب است که در این زمینه هم می توانیم از تجارب گروه فولاد مبارکه استفاده کنیم.

عملکرد فولاد سفیددشت در حوزه بومی سازی چگونه بوده است؟

با استفاده از تخصص و توانایی شرکت های دانش بنیان، چالش آب را حل کردیم. خوشبختانه مدت 5/2 سال است که تمام آب موردنیاز واحد احیا را از محل پساب شهری شهرستان بروجن تأمین می کنیم. ما برای اولین بار در میان شرکت های فولادی، تصفیه خانه اولترا فیلتراسیون را اجرایی کردیم و توانستیم با ظرفیت 120 مترمکعب بر ساعت آب موردنیاز احیا را تأمین کنیم. همچنین بعد از راه اندازی واحد احیا مستقیم، با الگوبرداری از شرکت فولاد مبارکه، تمام تجهیزاتی که امکان ساخت داخل داشتند از طریق شرکت های دانش بنیان و شرکت های توانمند داخلی بومی سازی و تأمین شدند. ساخت ترانس های 180 پست 400 ، الکتروموتورهای MV و LV ،لوله های ریفورمر، برخی از فن های خطوط تولید، نوار نقاله ها، انواع پمپ های واحد احیا و واحدهای آب رسانی، گیربکس های سیستم حمل مواد، تمام تجهیزات برج های خنک کن واحد احیا، تجهیزات فیدرهای واحد ارتعاشی، ترموکوپل های کوره و حدود 205 متریال کد تجهیز مجزا از جمله تجهیزاتی به شمار می آیند که تماما بومی سازی شدهاند و در خطوط تولید در حال کار هستند. ما برای بومی سازی حدود 93 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم، اما علاوه بر کسب دانش فنی ساخت و خودباوری، 6 میلیون و 415 هزار یورو صرفه جویی ارزی داشته ایم.

سخن آخر؟

اقدامات مثبتی که در فولاد سفیددشت انجام شده همه به واسطه پشتیبانی های فولاد مبارکه بوده و من از همه عزیزان همکار چه در فولاد مبارکه و چه در فولاد سفیددشت تشکر و قدردانی میکنم

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

دانلود جوکر

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ