پیش بینی پذیری و نظام مند شدن توقفات تولید/

اصلاح و تکمیل ساختار نظام توقفات در فولاد خراسان

کدخبر : 27115

مرحله اول پروژه اصلاح و تکمیل ساختار نظام توقفات به صورت سیستمی در سامانه پشتیبان نگهداری و تعمیرات فولاد خراسان بارگذاری و با موفقیت اجراشد.

مدیر «دفتر فنی و برنامه ریزی» شرکت در این باره اظهار داشت: ثبت و ضبط سوابق، تحلیل علت و معلولی، کشف مشکلات ریشه¬ای و تلاش برای عدم وقوع رخدادهای غیربرنامه¬ریزی شده، از مهم ترین اطلاعات برای تصمیم¬گیری در خصوص تجهیزات و تعیین روش رفتار نگهداشت تجهیز است.

عقدایی گفت: برای اجرای این پروژه ابتدا کارگروه¬های خبرگی متشکل از متخصصان فنی واحدهای گندله سازی، احیا مستقیم، فولادسازی و نورد (شامل: تعمیرات برق، تعمیرات مکانیک، تولید، و همکاران واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات) تشکیل شد و با برگزاری جلسه¬های متعدد تخصصی، حالات بروز توقفات و دلایل وقوع، تمامی تجهیزات از سه منظر CPR, PMO , RCM  (قابلیت اطمینان، بهینه سازی فعالیت های نگهداری و مرور فعالیت های جاری) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تمامی حالات توقف کشف، استاندارد سازی و تحلیل شد.

رئیس واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات گفت: فرم¬های ثبت توقفات و نتایج جلسه ها در واحدهای تولیدی، نخستین داده هایی بود که در گام اول پروژه، در سیستم پشتیبان نگهداری و تعمیرات بارگذاری گردید و به صورت موفقیت آمیزی در خرداد ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد.

احمدیان افزود: قابلیت اطمینان، در واقع احتمال موفقیت است، یا احتمال این که سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت های تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی) و در شرایط کارکردی مشخص (مانند دما، رطوبت، ارتعاش و...) عمل کند.

وی گفت: قابلیت اطمینان، توانایی یک واحد تجهیزات در انجام وظیفه تعریف شده اش می¬باشد، بدون آنکه در زمان مشخص شده دچار خرابی و توقف ناخواسته و برنامه¬ریزی نشده شود.

سرپرست استقرار و کنترل سیستم های  TPM درباره اهمیت اجرای این پروژه گفت: بهبود قابلیت اطمینان اثر مهمی بر روی درآمد و سوددهی تاسیسات، ماشین¬آلات، دستگاه¬ها و تجهیزات دارد ومی¬بایست حداکثر قابلیت اطمینان، حداکثر تولید و همچنین حداقل هزینه عمل کرد ¬(حداکثر راندمان) را داشته باشند.

لطفی افزود: برای دستیابی به این هدف، بهره¬بردار می¬بایست از زمان تعیین مشخصات پروژه تا انتهای عمرتجهیز نقش عمده¬ای در طراحی، نصب، بهره برداری، نگهداری موثر و تعمیر آن ایفا نماید.

وی گفت: در ادامه نشست ها دلایل وقوع تمام حالات توقفات، به صورت تخصصی و در قالب روش های علت و معلولی و بحث گروهی بررسی شد و در نهایت نتایج حاصله در قالب روش های قابل اجرا و اثربخش در سیستم بارگذاری و به زودی اجرا خواهدشد.

لطفی گفت: تمام جوانب پروژه از مراحل نخست با همکاری واحد فناوری اطلاعات و در مرحله دوم در قالب کارگروه¬های مربوطه و کاملا تخصصی مدل سازی شده است که گام دوم پروژه نیز به زودی اجرا می شود.

به گفته مدیر «دفتر فنی و برنامه ریزی» در ادامه اجرای موفقیت آمیز گام دوم پروژه، یکی از اهداف مهم این واحد، ضمن تقسیم بندی تجهیزات در سه گروه بر اساس اهمیت آن در پروسه تولید، هزینه تعمیرات، حساسیت تجهیز، آلایندگی، مسائل ایمنی و ...، است تا تمام دلایل کشف شده (در تجهیزات راهبردی) را از لحاظ ریسک ارزیابی و متناسب با شدت و پیامدهای وقوع ، اقدامات اصلاحی پیش¬بینانه ای را اجرا نماید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه